Regeling diversiteitsbevordering

0

Haarlemse subsidie voor bevordering wederzijds respect

Vrijwilligersorganisaties met activiteiten en projecten die wederzijds respect bevorderen opgelet! De gemeente heeft hiervoor een subsidieregeling. De regeling ‘diversiteitsbevordering’ kan nog tot 15 mei aangevraagd worden en moet gaan over activiteiten die plaatsvinden in de tweede helft van 2017.

Het gaat om projecten en activiteiten die niet voor de hand liggen. Ontmoetingen tussen Haarlemmers met verschillende opvattingen en levensstijlen, waardoor zichtbaar en aantoonbaar wederzijds begrip en respect bevorderd wordt. Verder moeten de activiteiten uiteraard in Haarlem plaatsvinden.

Per activiteit kan er maximaal € 2.000,- aangevraagd worden. De regeling staat open voor alle Haarlemse vrijwilligersorganisaties. Aanvragen worden beoordeeld op hoe het wederzijds respect voor verschillende opvattingen en levensstijlen wordt bevorderd. En of de activiteit ontmoetingen die niet voor de hand liggen bevordert. Ook samenwerking met anderen en cofinanciering zijn belangrijk.

Kijk voor alle voorwaarden op www.haarlem.nl/subsidie-diversiteit.

Op tijd aanvragen
Aanvragen kan nog tot 15 mei 2017. Stuur de aanvraag naar Gemeente Haarlem Subsidiebureau, Postbus 511, 2003 PB Haarlem. Meer informatie en een aanvraagformulier is te vinden op: www.haarlem.nl/subsidie-diversiteit of bel met de heer Herman Lock, 023-5113607.

Advertentie