Afval scheiden wordt steeds makkelijker

0

Haarlem wil zoveel mogelijk omgekeerd inzamelen

Waardevolle grondstoffen zoals papier, plastic, blik, drankenkartons en gft kunnen thuis of dichtbij huis worden ingezameld. Restafval kunnen mensen iets verderop wegbrengen. Met dit zogenoemde ‘omgekeerd inzamelen’ stimuleert de gemeente Haarlemmers afval te scheiden. De hoeveelheid restafval in Haarlem is nu 265 kg per inwoner per jaar. Haarlem wil dat terugbrengen naar 130 kg per inwoner per jaar in 2022. Het college stemde in met het implementatieplan omgekeerd inzamelen.

Wijken met laagbouw krijgen voor de inzameling van papier, karton en plastic, blik en drankenkartons (PBD) een duocontainer. Dit jaar beginnen we met het Vondelkwartier, Garenkokerskwartier, de Hasselaersbuurt en Meerwijk met een duocontainer. Met de duocontainer is het makkelijker om papier, karton, plastic, blik en drankenkartons thuis te scheiden.

Aanpak per wijk
Per wijk worden een deel van de ondergrondse restafvalcontainers omgebouwd tot grondstoffencontainers. Het totaal aantal containers blijft ongeveer gelijk. In het laatste kwartaal van 2017 start de gemeente met het Vondelkwartier, Garenkokerskwartier, de Hasselaersbuurt en Meerwijk. Daarna volgen de andere wijken. Dan vindt het ombouwen van de containers en het uitdelen van de duocontainer tegelijkertijd plaats. In 2021 kunnen alle Haarlemmers makkelijk hun afval scheiden. Wijkraden en bewoners worden bij de invoering betrokken. Er wordt per wijk maatwerk geboden.

Bewustwording
Wethouder Cora-Yfke Sikkema: “De gemeente speelt in op de veranderende betekenis van afval. Veel ‘afval’ is namelijk te gebruiken als grondstof. Behalve het mensen zo makkelijk mogelijk maken om afval gescheiden in te zamelen, is het belangrijk dat mensen bewust worden van het belang van afvalscheiding. Via bestaande netwerken en organisaties, afvalcoaches en de campagne ‘Wij Haarlemmers scheiden ons afval’ worden Haarlemmers gestimuleerd hun afval te scheiden.

Meer weten? Kijk op www.wijscheidenafval.nl.