Deelnemen aan prijsvraag Ons Bloemendaal kan nog tot 15 oktober

0

Er heeft zich al een flink aantal deelnemers gemeld voor de prijsvraag die Stichting Ons Bloemendaal ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan organiseert. Wie nog mee wil doen, moet opschieten want de inschrijving sluit op 15 oktober. Het thema van de prijsvraag is ‘Maak Bloemendaal (nóg) beter’. Burgers, bedrijven en organisaties die zich betrokken voelen bij het dorp kunnen met ideeën komen voor het verbeteren van de openbare ruimte en het straatbeeld.

De in de zomer gelanceerde prijsvraag leidde meteen tot respons. De eerste inzendingen waren al binnen enkele weken binnen. En er komt, zo meldt Stichting Ons Bloemendaal op basis van contacten binnen en buiten het dorp, méér aan. Wie nog ideeën heeft, moet die uiterlijk 15 oktober inleveren. Iedereen die zich – ongeacht leeftijd – betrokken voelt bij het dorp kan meedoen. Ideeën voor het verbeteren van de openbare ruimte moeten op hoofdlijnen worden beschreven en indien mogelijk van beeldmateriaal worden voorzien. Het is deelnemers aan de prijsvraag van Stichting Ons Bloemendaal overigens toegestaan om (individueel of in groepsverband) met meerdere inzendingen te komen. Die kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld een facelift voor een specifieke plek, maar ook meer algemeen van aard zijn. Het is niet nodig om een tot in de kleinste onderdelen uitgewerkt ontwerp in te dienen. Deelnemers aan de prijsvraag hoeven geen gedetailleerde tekening op schaal of technische detailschetsen aan te leveren.

Inzendingen kunnen tot 15 oktober – voorzien van een naam, alle contactgegevens en de locatie(s) waar het idee voor is bedacht – worden gestuurd naar onsbloemendaal@live.nl of schriftelijk naar Stichting Ons Bloemendaal, antwoordnummer 811, 2110 VB Aerdenhout. Wie vragen heeft over de wijze van aanleveren kan bellen met Gerard Kesler op 06-53113360.

Behalve Max van Aerschot hebben Alexander Rinnooy Kan, Tooske Ragas, Ad van Nieuwpoort en Astrid Kaandorp zitting in de jury. Zij kijken onder meer naar de positieve impact van ideeën op de openbare ruimte en op het wonen en leven van de Bloemendalers. Andere aspecten waar de jury op let zijn de praktische uitvoerbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit en de mate waarin een idee bewoners stimuleert om de regie in eigen hand te nemen.

Juryvoorzitter Max van Aerschot is blij met de positieve reacties op de prijsvraag. Hij vindt het uitdagend om mensen aan het denken te zetten over het verbeteren van de openbare ruimte in Bloemendaal. “Iedereen kan daar zijn of haar zegje over doen en met suggesties komen. Dus óók jongeren. Die hebben vaak een heel andere kijk op de zaak dan volwassenen. Daarom vind ik het zo leuk om vrijdag 8 september in gesprek te gaan met leerlingen van de Bos en Duinschool in Bloemendaal over hoe zij het dorp nóg beter zouden willen maken.

Tijdens een in november te houden lustrumbijeenkomst van Stichting Ons Bloemendaal worden alle inzendingen getoond. Bij die gelegenheid wordt de winnaar bekend gemaakt. Hij/zij wint 250 euro en de stichting gaat met de gemeente Bloemendaal in overleg om te bezien of en zo ja hoe het winnende idee daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. Voor bijzondere en onderscheidende inzendingen heeft de stichting aanvullend nog geldprijzen van 150 en 75 euro beschikbaar.

Meer informatie op www.facebook.com/onsbloemendaal en www.onsbloemendaal.nl/.