Ervaringscertificaat helpt jongeren zonder diploma

0

Wethouders Merijn Snoek en Joyce Langenacker hebben vrijdag 8 september aan tien jongeren een diploma vakbekwaamheid uitgereikt. De jongeren hebben een EVC traject (Eerder Verworven Competenties ) doorlopen. Hierbij wordt in kaart gebracht hoe iemand zich heeft ontwikkeld op de arbeidsmarkt en daarbuiten. Dit is vooral voor (werkende) jongeren zonder diploma een goede manier om hun meerwaarde op de arbeidsmarkt aan te tonen en een diploma te behalen.

De uitreiking van de diploma’s is het resultaat van een succesvolle pilot die de gemeente heeft laten uitvoeren met als doel het terugbrengen van jeugdwerkloosheid. Een aantal jongeren tot 27 jaar zonder startkwalificatie en minimaal een jaar werkervaring in een vakgebied is in staat gesteld om een bewijs van kennis en kunde te behalen. Met gerichte opdrachten in de praktijk is, in overleg met verschillende werkgevers, hieraan gewerkt. Met dit bewijs vergroten jongeren direct hun waarde op de arbeidsmarkt.

Voor jongeren zonder startkwalificatie die voortijdig de school hebben verlaten maar wel ruime werkervaring in een specifiek vakgebied hebben opgedaan, is een reguliere opleiding vaak een ingewikkelde of belastende route om nog beter voor de arbeidsmarkt gekwalificeerd te raken en hun toekomstige kansen te vergroten. Een EVC traject biedt een alternatief waarmee alsnog de voor sollicitaties vaak zo waardevolle papieren behaald kunnen worden. Wethouder Snoek: “Het is belangrijk dat we scholing niet als eendimensionale route zien. Er zijn soms meerdere wegen naar Rome mogelijk en dit EVC traject is een goede manier om een officieel bewijs vast te leggen van daadwerkelijk in de praktijk opgedane kennis. Het is dus geen makkelijker weg, maar een alternatieve weg naar een diploma. Dit is van onschatbare waarde als je ergens wilt solliciteren of alsnog een (vervolg)opleiding wilt gaan volgen.