PvdA Haarlem presenteert concept verkiezingsprogramma en concept kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen

0

Afgelopen weekend heeft de PvdA Haarlem met trots haar conceptverkiezingsprogramma “Samen maken we de toekomst!” gepresenteerd. Het is een toekomstgericht, sociaal en hoopvol programma voor de periode 2018-2022. Tegelijkertijd werd ook de conceptkandidatenlijst gepresenteerd. Het is een lijst met zowel nieuwe als ervaren kandidaten. Op zaterdag 9 december worden het concept verkiezingsprogramma en de concept kandidatenlijst besproken met de leden van de PvdA Haarlem. Zij stellen het definitieve programma en de definitieve kandidatenlijst samen vast.

Lijsttrekker Floor Roduner is enthousiast: “Nederland en Haarlem staan er financieel goed voor, maar we moeten er voor zorgen dat de vooruitgang er voor iedereen is. Het is nu tijd om te investeren in de toekomst van Haarlem, op het gebied van wonen, werken en leven. De huizenprijzen schieten door het dak en de wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn meer dan 7 jaar. Daarom zetten we vol in op betaalbare woningen voor lage- en middeninkomens zodat er ook weer een betaalbare woning is voor een beginnend docent, een agent en een verpleger. Door landelijk beleid van het nieuwe rechtse kabinet gaan de laagste inkomens er het minste op vooruit de komende jaren en de lokale VVD wil zelfs op armoedebestrijding bezuinigen om zo de toeristenbelasting af te schaffen en de OZB te verlagen. Dat kunnen en mogen we niet accepteren! De PvdA staat voor eerlijk delen en wil verder investeren in armoedebestrijding en het voorkomen van schulden. Ook wil de PvdA in Haarlem betere scholen voor onze kinderen en goede betaalbare zorg voor onze ouderen. De stad van de toekomst is duurzaam en klimaatneutraal. Daarom sluiten we een Haarlems klimaatakkoord. Ik kijk uit naar een prachtige campagne waar op 21 maart Haarlem kiest voor ons programma vol positiviteit. Dat doe ik samen met een prachtige lijst van kandidaten. Samen maken we de toekomst!”.

Een fijne en betaalbare woning, in een stad en buurt waar je veilig en thuis voelt, is voor álle Haarlemmers belangrijk. Daarom heeft de PvdA zich de afgelopen jaren ingezet voor méér woningen en meer betáálbare woningen. Daarop gaan verder. Voor 2025 moeten er 15.000 nieuwe woningen en 1.000 tijdelijke woningen worden gebouwd. De helft van deze nieuwe woningen zijn sociale huurwoningen zodat de wachttijd wordt gehalveerd. Er komen daarnaast 2.500 huurwoningen met een huur tussen 700 en 900 euro en 5.000 koopwoningen waarvan de helft onder de 250.000 euro. Zo zorgen we voor een passende woning voor álle Haarlemmers in een ongedeelde stad.

In Haarlem kijken we naar elkaar om. Mensen die zorg nodig hebben moeten daarop kunnen rekenen. Vertrouwd, dichtbij in de eigen buurt. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat nóg meer Haarlemmers gebruik kunnen maken van de zorgverzekering zonder eigen risico. Natuurlijk blijven we ons inzetten voor het voorkomen én bestrijden van armoede, schulden en eenzaamheid. En kinderen die opgroeien in gezinnen die het niet breed hebben, helpen we om mee te kunnen doen aan sport en cultuur.

Met een sterke lokale economie zorgen we voor goed vast werk voor iedereen in een stimulerende stad. Want Haarlem moet niet alleen een fijne stad zijn om te wonen, ook in de toekomst blijft het stad waar veel mensen werken. De Waarderpolder blijft de innovatieve plek waar werken centraal staat, maar waar wonen en werken op slimme wijze kan worden gecombineerd. De gemeente heeft als werkgever een voorbeeldfunctie en zorgt voor vast werk, breidt het partnerverlof uit naar een maand en neemt meer mensen in dienst die elders niet zo snel of niet volledig kunnen werken.

De PvdA staat voor gelijke kansen voor iedereen. Dat betekent dat we extra investeren in het onderwijs zodat alle kinderen zich kunnen ontwikkelen en hun dromen kunnen vervullen. We investeren in kinderen met een taalachterstand, onderwijshuisvesting, voorschools onderwijs en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Onze stad moet ook in de toekomst voor onze kinderen een fijne plek zijn om te wonen. Daarom investeren we in een duurzame stad door bestaande woningen te verbeteren, over te stappen op duurzame energie en zorgen we voor steeds schonere lucht. De gemeente neemt het initiatief voor een lokaal klimaatakkoord om onze ambities voor een duurzame, schone en groene stad stap voor stap waar te maken.

Het concept verkiezingsprogramma kwam mede te stand op basis van de ideeën die Haarlemmers met de PvdA hebben gedeeld. 250 Haarlemmers deden mee aan een online enquete, anderen spraken we bij hen in de straat tijdens een van onze buurtacties. Daarnaast hebben we contact gehad met vele Haarlemse maatschappelijke organisaties en organiseerden we eind september een inspirerende bijeenkomst om de ideeën voor het verkiezingsprogramma te bespreken.

Concept-kandidatenlijst PvdA Haarlem 2018-2022
De concept kandidatenlijst bestaat uit zowel nieuwe kandidaten als kandidaten die al ervaring hebben in de Haarlemse of een andere gemeenteraad. Alle kandidaten zijn overtuigde sociaaldemocraten, met kennis van Haarlem en liefde voor de stad en de Haarlemmers.

1. Floor Roduner, lijsttrekker en kandidaat-wethouder.
2. Isabelle Wisse
3. Ienke Verhoeff, kandidaat-fractievoorzitter
4. Maarten Wiedemeijer
5. John Oomkes
6. Marceline Schopman
7. Bas Sepers
8. Mini Schouten
9. Matin Abbasi
10. Dion Heinis
11. Daan Keiner
12. Ibrahim Yerden

Lijstduwers:
13. Martien Brander
14. Rimmert Riedstra
15. Erica Bastiaans
16. Roel Schaart
17. Rinze Marten Witteveen
18. Kees Meijer
19. Lenie de Fijter
20. Xander den Uyl
21. Artie Ramsodit
22. Jeroen Fritz
23. Marith Volp