Haarlem Age Friendly Cultural City

0

Haarlem neemt de komende twee jaar deel aan het programma Age Friendly Cultural City van het landelijk Fonds voor Cultuurparticipatie. De stad bouwt samen met de culturele organisatie Hart aan een duurzaam netwerk waarbinnen organisaties op het gebied van kunst, zorg en welzijn samenwerken.

Het landelijk Fonds voor Cultuurparticipatie moedigt met het programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ de komende jaren gemeenten aan om cultuurparticipatie voor ouderen te verbeteren en te stimuleren. Deelname aan het programma is een voortzetting op het ingezette beleid van Haarlem om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden en ouderenparticipatie concreet te ondersteunen.

Wethouder J. Botter: “Ik ben verheugd over de deelname van de stad Haarlem als Age Friendly Cultural City. Als wethouder Cultuur en Welzijn heb ik mij de afgelopen tijd ingezet om de verbinding tussen beide te versterken. In 2017 kreeg dit in Haarlem vorm in ‘het jaar van de Ontmoeting’ en in 2018 gaan we starten met het jaar van de toegankelijkheid. Kunst en Cultuur dragen wezenlijk bij aan het welzijn van ouderen. Culturele projecten spreken tot de verbeelding en scheppen nieuwe perspectieven. Door deelname aan het programma van Age Friendly Cultural City willen we de verbinding verduurzamen. Ik ben blij met de inzet van alle betrokkenen”.

Haarlems Goud
De culturele organisatie Hart heeft samen met de verschillende culturele en sociale partners het programma ‘Haarlems Goud’ ontworpen: een samenhangend programma waarbij kennis, ervaring en bevlogenheid van professionals binnen cultuur, zorg en welzijn zijn gebundeld. De culturele projecten die de komende twee jaar worden uitgevoerd zijn divers: een filmproject van de organisatie BuurtBLIK, een natuur-cultuurproject van Stichting ZaaiGoed, een fotoproject door Marisa Beretta en een koorproject van Care &Culture. De welzijnsorganisaties Dock en Haarlem Effect ondersteunen de projecten. De culturele projecten zijn tevens aanjager voor nieuwe initiatieven in de toekomst. Stichting Hart zal als platform de kennis en netwerken verbinden. Naast deze projecten komen er nog een lokale manifestatie en een afsluitende landelijke manifestatie waar het BNG

Cultuurfonds de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs uitreikt. Deze prijs, een bedrag van € 20.000,-, gaat naar de gemeente die volgens een onafhankelijke jury het beste en meest duurzame initiatief heeft getoond op het gebied van ouderen- en cultuurparticipatie.

Advertentie