Gemeente experimenteert met meer zeggenschap voor Haarlemmers

0

Van 15 januari tot 15 februari organiseert de gemeente Haarlem gesprekken, discussies, lezingen, enquêtes en workshops om met de stad het gesprek te voeren over de Haarlemse lokale democratie. Opgehaalde ideeën en suggesties worden vertaald naar concrete voorstellen aan de gemeenteraad om de lokale democratie te vernieuwen. Deze voorstellen hebben als doel om Haarlem een nog mooiere en dynamischere plek te maken om te wonen en te verblijven, met meer ruimte voor initiatieven uit de stad.

Samen maken we de stad
De betrokkenheid en invloed op het bestuur van de stad houdt niet op bij één keer in de vier jaar stemmen tijdens de lokale verkiezingen. Veel Haarlemmers willen vaker meepraten, meedenken en meedoen. Bijvoorbeeld door zelf initiatief te nemen een maatschappelijk vraagstuk aan te pakken. Of door eerder en vaker invloed te hebben op besluiten die het gemeentebestuur neemt.

Wethouder Jur Botter is vanuit de gemeente eerste aanspreekpunt voor democratische vernieuwing in Haarlem. “Wat we willen, is zoveel mogelijk mensen betrekken bij alles wat er in de stad gebeurt. Dus heb je een idee? Kom er dan mee naar voren en laat je horen. Of organiseer zelf iets. Er zijn heel veel mogelijkheden. Met z’n allen kunnen we Haarlem nog mooier maken en maken we veel energie los. Haarlem maken we samen.

Het gemeentebestuur van Haarlem wil graag meer ruimte bieden aan betrokken Haarlemmers en het wil meer Haarlemmers betrekken bij zijn werk. Maar hoe doe je dat op een democratische wijze? Hoe bereikt de gemeente ook Haarlemmers die normaal niet mee doen aan participatieprojecten? En hoe en waarover zou je als bewoner of initiatiefnemer meer zeggenschap willen hebben? Al deze kwesties komen aan bod tijdens de Maand van de Democratie.

Denk en praat mee
Heeft u ook ideeën hoe de gemeente aan de lokale democratie kan werken? Laat het weten via de website www.haarlem.nl/nieuwedemocratie of kom en praat met mee tijdens een van de activiteiten deze maand.

Vervolg
Op 13 februari sluit de gemeente de Maand van de Democratie af met een democratisch café in het Seinwezen in Haarlem. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Na de afsluiting worden alle input en de resultaten van de gesprekken, enquêtes en discussies verwerkt tot een aantal concrete aanbevelingen aan het gemeentebestuur.

Voor meer informatie kijk op: www.nieuwedemocratie.nl.