Pletterijdebat over de energietransitie

0

De gemeente Haarlem wil al in 2040 aardgasvrij zijn. Een mooi en ambitieus streven. De eerste vraag die de gemiddelde Haarlemmer zich dan zal stellen is: “Hoe doen we dat dan? Met aardwarmte, biomassa, waterstof of elektriciteit misschien?”. De tweede vraag is “wat gaat mij dat kosten? ”, als huurder of als particuliere huiseigenaar. En natuurlijk ook: heb ik er ook zelf nog wat over te zeggen? De derde vraag tenslotte is: “Gaat dit ten koste van de zeer noodzakelijke bouw van extra woningen?” Haarlem wil immers ook 10.000 nieuwe woningen bouwen, waaronder 4000 sociale huurwoningen. De woningbouwcorporaties moeten dus de woningen in hun bezit aardgasvrij maken, maar tegelijkertijd ook duizenden woningen extra bouwen. Kunnen de corporaties beide doelstellingen wel financieel waarmaken?

Over deze vragen organiseert SP Haarlem samen met de Pletterij op 3 april 2019 een debat met als onderwerp HAARLEM VAN HET GAS IN 2040. Dit is het derde debat in de Klimaatdebatreeks in de Pletterij.

Voor de pauze debatteren betrokkenen over dit onderwerp. Dat zijn wethouder Robbert Berkhout (GroenLinks), Arjen Piëst, directeur van Woningbouwcorporatie Elan Wonen, Jaap van Leeuwen, energieconsulent bij de Woonbond en Herman van Wechem, energiedeskundige die 40 jaar bij Shell heeft gewerkt. o.a. als Global manager Innovation & Research, ook gericht op nieuwe vormen van energie.

Na de pauze kunnen de bezoekers actief deelnemen aan het debat en praten Robbert Berkhout en Arjen Piëst met een vertegenwoordiging van de drie Haarlemse huurdersorganisaties Bewonerskern Pre Zuid Kennemerland, Bewonersraad Elan Wonen en De Waakvlam . Het debat wordt geleid door Jan van Eeden.

Duurzaam Haarlem
De klimaatdebatten zijn onderdeel van het project Duurzaam Haarlem in wereldperspectief. Dit project wordt financieel gesteund door het EU- programma Frame, Voice, Report! Doel van dit programma is de vergroting van de kennis van en de betrokkenheid bij de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s – Sustainable Development Goals of: Global Goals) van de Verenigde Naties. Het college van B en W van Haarlem heeft in het coalitieakkoord 2018-2022 opgenomen dat de gemeente een ‘Global Goalsgemeente’ wordt.

Info
Het debat begint op 3 april 2019 om 20.00 uur. Kaarten zijn te reserveren via www.pletterij.nl. De toegang bedraagt € 3,-; voor houders van de HaarlemPas en jongeren tot 25 jaar € 1,50. Leden van de SP hebben gratis toegang. De Pletterij is gevestigd aan de Lange Herenvest 122, 2011 BX Haarlem.