Vier Haarlemse culturele instellingen gaan nauwer samenwerken

0

De Haarlemse culturele instellingen ABC Architectuurcentrum, 37PK, Nieuwe Vide en de Pletterij versterken hun samenwerking op het gebied van vernieuwende kunst en cultuur en maatschappelijk- cultureel debat. Steeds vaker zullen de instellingen gezamenlijk activiteiten organiseren in de vorm van debatten, exposities of festivals.

Sinds vorig jaar zijn de instellingen al een aantal keer gezamenlijk naar buiten getreden. Voor 2019 staan wederom diverse activiteiten op de planning. Zo zal er een serie cultuurdebatten worden georganiseerd. Ook een debat over toerisme én een nieuwe editie van het Golf- festival, staan geprogrammeerd.

De serie cultuurdebatten die in het najaar van 2019 op stapel staat, loopt vooruit op de nieuwe Cultuurnota van Haarlem. Een nieuwe nota zal namelijk in 2020 door de gemeenteraad worden vastgesteld. Als kleinere instellingen met een programmering waar het alternatieve en het “andere” geluid hoor- en zichtbaar wordt gemaakt, hechten we veel belang aan een cultuurnota waar alle “geluiden” uit de samenleving een belangrijke plek innemen. Het debat over toerisme zal gaan over de gevolgen van toerisme voor de economische, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen van de stad. Gezien de ontwikkelingen in Amsterdam en de discussie naar aanleiding van het boek Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer een veelbesproken onderwerp. Tenslotte, na de succesvolle editie in 2018 is ook het tweede Golf-festival geprogrammeerd. Dit jaar zullen naast het driedaagse festival in december, gedurende het najaar al meerdere ‘Micro- Golf’ avonden plaats gaan vinden en wordt er een voorproefje gegeven tijdens het Houtfestival.

De samenwerking tot nu toe
In maart 2018, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, publiceerden de vier instellingen een manifest waarin zij aandacht vroegen voor de kleinere culturele instellingen in Haarlem. Na jaren van bezuinigingen of een nullijn stonden verschillende van hen op het randje van omvallen. De gemeente heeft tot groot genoegen van de instellingen hierop gereageerd met een financiële impuls voor 2019 en 2020. In dit manifest werd ook aangekondigd dat de instellingen regelmatig de krachten zullen gaan bundelen. Dat is sindsdien een aantal keer gebeurd. Zo organiseerden zij de eerste editie van het meerdaagse Golf-festival, een festival waarmee de organisatoren Haarlem weer terug op de kaart willen brengen van de hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van elektronische beeld- en geluidskunst. Dit festival trok een landelijke aandacht en publiek.

Mei 2019 organiseerden de vier instellingen een debat over de herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt en verkoop van de Sint Antonius van Padua kerk aan ditzelfde plein. Twee ontwikkelingen die langs elkaar heen lijken te gaan. Beide activiteiten tonen de betrokkenheid van de instellingen bij zowel ontwikkelingen in de hedendaagse kunst en cultuur als bij de maatschappelijke ontwikkelingen in Haarlem en omgeving.

ABC Architectuurcentrum, 37PK, Nieuwe Vide en Pletterij willen op deze manier, in samenwerking, extra impulsen geven voor vernieuwende cultuur én het maatschappelijk- cultureel debat. Impulsen die tegenwicht bieden op de denkbeelden en geluiden uit de “hoofdstroom”. Het alternatieve geluid is van belang om (ook in Haarlem) gehoord en gezien te worden en een gezond, democratisch en inspirerend klimaat te bieden.