Haarlem actualiseert Woonvisie: ‘Samen Doorbouwen aan een Duurzaam (t)huis’

0

Het college heeft de huidige woonvisie geactualiseerd en samen met een uitvoeringsagenda voor de jaren 2021-2025 vastgesteld. Het gemeentebestuur wil meer, betaalbaarder en energiezuiniger woningen toevoegen in Haarlem. Samen met bewoners, verschillende partijen in de stad (denk aan corporaties, marktpartijen en zorgaanbieders) en de regio wil het college deze ambities uit de woonvisie uitvoeren.

De woonvisie met de titel ‘Samen Doorbouwen aan een Duurzaam (t)huis’ geeft richting aan het woonbeleid op de lange termijn tot 2030 en handvatten voor de uitvoering ervan in de periode 2021-2025. Belangrijkste doel is een toegankelijke, diverse en inclusieve stad te zijn die een duurzaam (t)huis biedt aan een breed scala van doelgroepen. De komst van voldoende (betaalbare) woningen is hierbij een randvoorwaarde.

Meer woningen nodig
Wethouder Marie-Thérèse Meijs (Wonen): “Met ’Samen Doorbouwen aan een Duurzaam (t)huis’ gaan we door op de ingeslagen weg. We bouwen voort op de woonvisie 2017-2020. We leggen extra focus op duurzaamheid en bijzondere doelgroepen, op basis van de uitgangspunten van het coalitieprogramma ‘Duurzaam Doen’. We zorgen voor een goede balans tussen nieuwe woningen en andere functies en voorzieningen. We streven naar meer betaalbare woningen in alle wijken, om aan de grote vraag naar goedkopere huurwoningen te kunnen voldoen. Ook woningen in het middensegment zijn nodig, zodat mensen vanuit een sociale huurwoning kunnen doorstromen. We willen vooral nieuw bouwen voor starters en ouderen. We verwachten dat een groot deel van woningen die ouderen achterlaten geschikt zullen zijn voor gezinnen. Een duurzaam (t)huis betekent voor de nieuwbouw dat we klimaat adaptief en natuur inclusief bouwen en de bestaande woningvoorraad verduurzamen. Dit kunnen we niet alleen. Daar hebben we de bewoners voor nodig; we willen dat de stad voor de volgende generaties leefbaar blijft.

De woonvisie is na een inspraakronde door het college vastgesteld. De commissie bespreekt het stuk op 4 maart en de gemeenteraad op 25 maart (data onder voorbehoud).

 

 

- Advertentie -
Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief van Haarlem updates:
Voer je e-mailadres in: (Geleverd door FeedBurner)