8,2 miljoen voor ontwikkelzone Zuidwest

Kwaliteitsimpuls voor betaalbare woningen

0

De minister van BZK heeft vandaag bekend gemaakt dat Zuidwest in Haarlem één van de tien projecten is, die is uitgekozen in de tweede tranche ‘Impulsregeling Woningbouwversnelling’.

Wethouder Floor Roduner (Ruimtelijke Ontwikkeling): ”Dit is een enorme impuls voor Haarlem! Voor deze ontwikkelzone Zuidwest is 8,2 miljoen aangevraagd en nu ook toegekend. BZK stelt als voorwaarde dat minimaal 50% van de te bouwen woningen betaalbaar is. Daar voldoet Haarlem ruimschoots aan in Zuidwest: de wijk gaat een divers aanbod van woningen bieden waar sociale woningbouw centraal staat en het zuidwestelijke deel van de stad meer in balans komt. Een belangrijke bijdrage aan een ongedeelde stad.

Woningbouwimpuls
Woningtekort is de afgelopen jaren sterk toegenomen, ook in Haarlem. De financiële bijdrage van het Rijk komt voort uit de Woningbouwimpuls. Met deze regeling heeft het kabinet in 2019 € 1 miljard beschikbaar gesteld om bij te dragen aan het inlopen van het landelijke woningtekort en het versnellen van de bouwproductie, vooral voor starters en mensen met een laag of middeninkomen. Het geld wordt in tranches beschikbaar gesteld.

De bijdrage voor ontwikkelzone Zuidwest komt uit de tweede van in totaal vier tranches. De voorwaarde om in aanmerking te komen voor de Impulsregeling is cofinanciering. De 8,2 miljoen is een verdubbeling van het geld dat Haarlem zelf ook al beschikbaar heeft gesteld uit de reserve van de ongedeelde stad. Het totaal voor de zone komt op 16,4 mln. In de eerste tranche is Europaweg in Schalkwijk één van de 27 projecten die is uitgekozen in de Impulsregeling.

Ontwikkelzone Zuidwest
De ontwikkelzone Zuidwest bestaat uit zes deelgebieden die in een langgerekte zone liggen die begrensd wordt door het spoor, de N208, de Leidsevaart en de Westergracht. Het is de ambitie van Haarlem om het gebied te transformeren tot woon-werk-gebied. De door de gemeenteraad vastgestelde ontwikkelvisie Zuidwest stelt voor 1470 woningen te realiseren.

De ontwikkeling van deze binnenstedelijke zone moet ook een kwaliteitsimpuls betekenen voor de leefomgeving van de aansluitende wijken. Voorzieningen en werkgelegenheid moeten meegroeien met de toename van het aantal inwoners.

Regionaal beleid
Haarlem werkt op veel fronten samen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), ook als het gaat om de Impulsregeling. In de MRA is sprake van een aantal gebiedsontwikkelingen die van dusdanig complexe aard zijn, dat de gemeenten dit niet zelf kunnen oplossen.

Samenwerking tussen Rijk en regio is noodzakelijk om deze gebieden te ontwikkelen op een duurzame en toekomstbestendige manier en te zorgen voor goede bereikbaarheid. Daarom zijn er in 2018 acht sleutelgebieden vastgesteld. De binnenstedelijke ontwikkelingen in Haarlem vormen samen één van de sleutelgebieden binnen de MRA, de ontwikkelzone Zuidwest maakt hier onderdeel vanuit.

 

 

- Advertentie -
Vorig artikelHaarlem actualiseert Woonvisie: ‘Samen Doorbouwen aan een Duurzaam (t)huis’
Volgend artikelDerde gedichtenbundel Lucas Kruse
redactie
De redactie van Haarlem updates zorgt er voor dat er regelmatig updates (persberichten) op deze site komen te staan. Zelf maken wij reportages, interviews of mooie fotoseries en video's van Haarlem en omgeving. Neem gerust contact met ons op als u ideeën heeft voor leuke inhoud van Haarlem updates via info@haarlemupdates.nl of stuur uw persberichten naar persberichten@haarlemupdates.nl. Vragen over advertentiemogelijkheden kunt u sturen naar adverteren@haarlemupdates.nl.