Aftrap voor nieuw cultuurplan 2022-2028 Haarlem

0

Vlak voor de kerstvakantie gaf de gemeente Haarlem de aftrap om tot een nieuw Haarlems cultuurplan voor 2022-2028 te komen. Wethouder Marie-Thérèse Meijs luisterde naar 26 woordvoerders van de Haarlemse podia, theaters, musea en kunstenaars. In deze eerste sessie gingen zij met elkaar in gesprek over hun visie op het culturele landschap van Haarlem in 2028. Eind 2020 is ook een enquête over dit onderwerp aan het Digipanel van Haarlem gestuurd.

Wethouder Meijs vindt het van belang om juist in deze onzekere tijden te werken aan een langetermijnvisie op kunst en cultuur in Haarlem. ‘Mijn wens is om op zoek te gaan naar dwarsverbanden tussen verschillende sectoren. De kwaliteit van cultuur in Haarlem is hoog en moeten we blijven stimuleren. Kunst en cultuur is van en voor iedereen en willen we nog toegankelijker maken. De gesprekken met partners en initiatiefnemers laten zo veel betrokkenheid en passie zien. Zij helpen ons als bestuur om de juiste keuzen te maken.

Ambities
Er volgen nog een aantal sessies en interviews met de culturele, creatieve, educatieve en maatschappelijke sectoren van Haarlem. De gemeente raadpleegt hen over de vijf ambities die de gemeenteraad heeft vastgesteld:

  1. Kunst en cultuur toegankelijk voor iedereen.
  2. Ruimte voor makers en creativiteit zichtbaar in de stad, zoals het creëren van broedplaatsen en ateliers en het stimuleren van talentontwikkeling van makers.
  3. Verstevigen van de dwarsverbanden tussen zorg, welzijn en cultuur.
  4. Versterken van cultuureducatie, met aandacht voor talentontwikkeling, kwaliteit van het onderwijs en 21ste -eeuwse vaardigheden.
  5. Vergroten van het belang van culturele voorzieningen en erfgoed voor Haarlem als cultuurstad.

Haarlem cultuurstad
In dit cultuurplan komen de visie en ambities voor de Haarlemse kunst- en cultuursector te staan. Ook worden deze uitgewerkt in een uitvoeringsagenda voor 2022-2024. De uitvoeringsagenda vormt de basis van de subsidieafspraken met de culturele instellingen voor deze periode en voor andere inspanningen van de gemeente. Zo werkt de gemeente aan de kwaliteit van onze cultuursector, zodat Haarlem een cultuurstad blijft. U vindt de uitgangspunten in de startnotitie Cultuurplan 2022-208. Deze startnotitie is te lezen op onderstaande link. Hier worden binnenkort de resultaten uit de enquête gedeeld.

 

- Advertentie -
BRONGemeente Haarlem
Vorig artikelTrendbreuk in december 2020: minder stoppende bedrijven in Nederland
Volgend artikelDrankrijder aangehouden na aanrijding
redactie
De redactie van Haarlem updates zorgt er voor dat er regelmatig updates (persberichten) op deze site komen te staan. Zelf maken wij reportages, interviews of mooie fotoseries en video's van Haarlem en omgeving. Neem gerust contact met ons op als u ideeën heeft voor leuke inhoud van Haarlem updates via info@haarlemupdates.nl of stuur uw persberichten naar persberichten@haarlemupdates.nl. Vragen over advertentiemogelijkheden kunt u sturen naar adverteren@haarlemupdates.nl.