Schuldhulpmaatje Zuid Kennemerland wil zelfredzaamheid vergroten

0

Schuldhulpmaatje Zuid Kennemerland wil de zelfredzaamheid van mensen vergroten door het bieden van sociale en praktische ondersteuning bij het op orde brengen en houden van de persoonlijke financiën. Schuldhulpmaatje Zuid Kennemerland helpt naast Haarlemmers ook mensen die in Zuid Kennemerland wonen, zoals in Heemstede en Zandvoort.

Voorzitter van Schuldhulpmaatje Zuid-Kennemerland Truus Jonkers verwacht dat de schuldenproblematiek in de regio het komend jaar zal toenemen. ‘’Na 2 jaar corona was de financiële rek er bij heel veel mensen al uit. Maar door de huidige hoge energieprijzen en de oplopende inflatie zijn financiële reserves nu helemaal op. Zaak is om zo snel mogelijk actie te ondernemen want een schuldenlast kan enorm snel oplopen.

Schuldhulpmaatje Zuid Kennemerland wil mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium bereiken. Maar zowel de preventie van schulden als de hulp aan financieel kwetsbaren blijkt een uitdaging. “Schaamte overheerst waardoor mensen te laat in actie komen. We hopen bij te dragen om het taboe op schulden te doorbreken,” aldus Truus Jonkers.

Schuldhulpmaatje Zuid Kennemerland is een doorstart van het programma van Stem in de Stad Geldzorgenvrij, waar Haarlemmers die in de financiële problemen zijn geraakt begeleid werden. In overleg met Stem in de Stad is gekozen voor een andere opzet. De doelgroep van Schuldhulpmaatje Zuid Kennemerland is breder dan de doelgroep van Stem in de Stad. De vrijwilligers die de hulpvragers begeleiden, blijven in de nieuwe stichting betrokken bij hun hulpvragers.

Schuldhulpmaatje Zuid Kennemerland is onderdeel van het landelijk netwerk van de vereniging SchuldHulpMaatje Nederland, een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om de toenemende schuldenproblematiek onder particulieren aan te pakken en terug te dringen.

Maatjes
Hulpvragers worden door Schuldhulpmaatje Zuid Kennemerland gekoppeld aan een gecertificeerde vrijwilliger, een maatje, die helpt om alle inkomsten, uitgaven en onbetaalde rekeningen op een rij te zetten. Het Maatje biedt bovendien een luisterend oor en helpt vol te houden. Schuldhulpmaatje Zuid Kennemerland zoekt nieuwe maatjes en een coördinator. Meer informatie: uitdeschulden.nu/schuldhulp-in-zuid-kennemerland/.

 

 

 

- Advertentie -