Haarlem en Zandvoort gaan samenwerken met het UAF

0

De gemeenten Haarlem en Zandvoort willen zich samen met de Stichting Vluchteling-Studenten UAF inspannen om vluchtelingenstudenten die in deze gemeenten woonachtig zijn meer ruimte te geven om een studie te volgen. Voor deze samenwerking tekenden de partijen een convenant.

Het UAF draagt zorg voor betaling van de studiekosten en de gemeente betaalt een bijdrage per jaar aan het UAF voor de begeleiding. De deelnemende gemeenten zien dit als een investering in de toekomst en hopen hiermee te stimuleren dat afgestudeerde vluchtelingen hun talenten blijvend inzetten in onze regio.

Veel vluchtelingen studeerden en behaalden hun diploma al in het land van herkomst. De diploma’s van deze artsen, ingenieurs, juristen, economen en vele anderen worden hier niet erkend. Vaak moeten vluchtelingen een deel van hun studie opnieuw doen. Hoger opgeleide vluchtelingen die een bijstandsuitkering ontvangen en aan de selectiecriteria voldoen, kunnen nu een studie volgen waarbij het UAF de student begeleidt, ook op weg naar werk. Het gaat om studenten die geen recht hebben op studiefinanciering. Ook wordt op individuele basis gekeken of een ontheffing van de arbeidsverplichtingen aan de orde is, om de studie zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wethouders Joyce Langenacker en Gerard Kuipers zijn verheugd om op deze wijze bij te kunnen dragen aan het behouden en het vergroten van kenniskapitaal voor deze regio. In een aantal sectoren kunnen deze statushouders straks een goede bijdrage leveren aan onze samenleving.