Haarlem Marketing en Hogeschool Inholland tekenen samenwerkingsconvenant

0

Esther Brasser, directeur Haarlem Marketing en Paul van de Bosch, Manager Onderwijs & Onderzoek HTRO Hogeschool Inholland hebben woensdag 11 mei een samenwerkingsconvenant ondertekend.

Dit convenant heeft als doelstellingen: kennisuitwisseling, het versterken van de verbinding tussen werkveld en onderwijs en wederzijdse inspiratie.

De samenwerking uit zich in het ondernemen van gezamenlijke activiteiten die primair gericht zijn op de studenten van HTRO Inholland, maar daarnaast ook op de medewerkers van zowel Inholland als Haarlem Marketing. Concreet gaat het om de volgende activiteiten:
Meewerkstages, afstudeertrajecten, docentstages, gastcolleges van Haarlem Marketing, Masterclasses Inholland en brainstromsessies.

Inholland en Haarlem Marketing maken hiermee een begin voor een duurzame samenwerking en spreken de intentie uit om deze samenwerking in de toekomst verder uit te bouwen.