Raadsfracties oneens met VNG lobby tegen Wet Open Overheid

0

De fracties van D66, GroenLinks, PvdA en SP in de Haarlemse gemeenteraad zijn verbaasd over de lobby die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voert tegen de Wet Open Overheid, die vorige maand in de Tweede Kamer is aangenomen. De fracties willen weten of de VNG dat met medeweten en met instemming van het College van B&W Haarlem doet.

Op dinsdag 19 april nam de Tweede Kamer de initiatiefwet Wet Open Overheid aan van de leden Linda Voortman (GroenLinks) en Steven van Weyenberg (D66). Op basis van de wet krijgen burgers, journalisten en onderzoekers meer toegang tot informatie van de overheid. Daarnaast gaan overheden meer informatie uit zichzelf openbaar maken. Bovendien wordt er een halt toegeroepen aan personen die Wob-verzoeken indienen voor financieel gewin. De Wet Open Overheid moet in de plaats komen van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

In Vrij Nederland (https://www.vn.nl/hoe-de-machtigste-lobby-deze-week-een-smadelijke-nederlaag-leed/) valt te lezen dat onder andere de VNG namens Nederlandse gemeenten een flinke lobby voerde tegen de Wet Open Overheid en ook van plan is om actief bij de Eerste Kamer te lobbyen tegen het wetsvoorstel.Gemeente,

De fracties van GroenLinks Haarlem, D66, PvdA en SP stellen hierover schriftelijke vragen aan het College van B&W.