Inloopuur CRPS (voorheen Posttraumatische Dystrofie)

0

woensdag 15 februari 10.00 – 12.00 uur

Op woensdag 15 februari houdt de patiëntenvereniging Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) een inloopuur in het Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid. Tussen 10.00 – 12.00 uur zijn leden van de vereniging aanwezig om iedereen, die meer wil weten over hoe om te gaan met CRPS, persoonlijk te woord te staan. U meldt zich voor dit inloopuur bij de afdeling Patiëntenvoorlichting in het ziekenhuis. De afdeling patiëntenvoorlichting vindt u tegenover de poli-apotheek.

Wat is een Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS)?
Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) is een complicatie na een letsel of een operatie aan een arm of been. De ernst van CRPS staat los van de ernst van het letsel. Zo kan een klein letsel, bijvoorbeeld een kneuzing van de hand, een ernstige vorm van CRPS geven. Een zwaar letsel, zoals een gecompliceerde enkelbreuk, kan in lichte mate CRPS tot gevolg hebben. CRPS is in Nederland ook bekend onder de namen Posttraumatische dystrofie, Sudeck Dystrofie (of Atrofie) en Sympathische Reflex Dystrofie.

Bij CRPS kunnen alle weefsels en alle functies van een arm of been worden aangetast. Er kan invaliditeit en moeilijk te behandelen pijn optreden. De patiënt kan in een maatschappelijk en sociaal isolement terecht komen. Jaarlijks krijgen 5.000 mensen deze complicatie na een letsel. Het overgrote deel van de 5.000 mensen geneest binnen korte tijd, zonder restverschijnsel. De overige patiënten krijgen te maken met een langdurige of zelfs chronische situatie. CRPS komt vaker voor bij mensen tussen de 45 en 60 jaar en meer bij vrouwen (75%) dan bij mannen. Het is een aandoening die wereldwijd voorkomt.

Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met de afdeling patiëntenvoorlichting van het Spaarne Gasthuis Haarlem (023) 224 10 60 of Hoofddorp (023) 224 20 60.