Extra budget Cultuurstimuleringsfonds voor 2018

0

Tijdens de laatste begrotingsbehandeling heeft de gemeenteraad besloten om het budget van het Cultuurstimuleringsfonds met ingang van 2018 met € 150.000 te verhogen, waarmee het totale budget voor 2018 uitkomt op €344.390.

Deze verhoging maakt het mogelijk om het fonds ook open te stellen voor culturele projecten met een sociale doelstelling en daarnaast voor ondersteuning van de beroepspraktijk van professionele kunstenaars in alle disciplines.

Voor de volgende projecten kan subsidie worden aangevraagd:

  • Amateurkunstprojecten en professionele projecten in alle disciplines
  • Projecten op het gebied van de cultuureducatie en talentontwikkeling
  • Culturele projecten met een sociale doelstelling
  • Projecten gericht op ondersteuning van de beroepspraktijk

Plannen voor Haarlem cultuurstad 2018
In het najaar van 2018 viert Haarlem feest ter gelegenheid van de jubilea van de Stadsschouwburg (100 jaar) en de Toneelschuur (50 jaar) én twee grote tentoonstellingen in het Frans Hals Museum (Frans Hals en de Modernen) en het Teylers Museum (Leonardo da Vinci).

De gemeente stelt initiatiefnemers in de gelegenheid hier vroegtijdig op in te spelen. De gemeente gaat graag met hen in gesprek over het organiseren van culturele projecten die bewoners en stad verbinden aan dit culturele feest. Ideeën hiervoor kunnen voor 15 maart 2018 voorgelegd via antwoord@haarlem.nl.

- Advertentie -