GroenLinks Haarlem wil portefeuillehouder ouderen

0

GroenLinks Haarlem wil dat in de komende raadsperiode het onderwerp ‘ouderen’ specifiek benoemd wordt in de portefeuilleverdeling van het nieuwe college. In de huidige portefeuilleverdeling is dat niet het geval.

In Haarlem is bijna een vijfde van de bevolking ouder dan 65. GroenLinks is van mening dat deze groep bijzondere aandacht verdient op het gebied van zaken als zorg, wonen, gezondheid en eenzaamheid. Nu ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, is er op deze gebieden steeds vaker sprake van nieuwe vraagstukken die bijzondere aandacht verdienen van het college.

Door het onderwerp ouderen specifiek onder te brengen in één van de portefeuilles na de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, is het makkelijker om de vraagstukken die rondom deze groep spelen, met elkaar in verband te brengen, meer aandacht te geven en efficiënter aan te pakken,” aldus raadslid Ziggy Klazes.

GroenLinks pleit voor het specifiek benoemen van ‘ouderen’ in de portefeuilleverdeling, ongeacht de uitslag van de verkiezingen en de daaruit voortkomende positie van GroenLinks in de coalitie of oppositie.

Standpunten
GroenLinks wil dat elke oudere de zorg op maat krijgt die nodig is, er meer handen aan het bed komen en de zorg weer een aantrekkelijk beroep wordt. GroenLinks wil de eigen regie van ouderen stimuleren door de inzet van persoonsgebonden budgetten voor de mensen die dat willen.

Om het dagelijks leven van ouderen in een verpleeginstelling aangenaam te maken, is de inzet van voldoende personeel nodig. Daarom wil GroenLinks fors investeren in meer personeel, zodat er genoeg banen bij komen om ontspannen te kunnen zorgen.

De overheid bevordert dat nieuwe woningen geschikt zijn voor verschillende levensfasen en makkelijk aanpasbaar zijn voor mensen met een handicap. Ook bestaande woningen moeten geschikt worden gemaakt voor ouderen.