80 Jaar Oorlog: De geboorte van Nederland 1568 – 1648

Uitzending: Vrijdagen van 28 sept t/m 9 nov om 21.05 uur bij de NTR op NPO 2

0

Na succesvolle NTR series als De Gouden Eeuw en de IJzeren Eeuw, duikt Hans Goedkoop dit keer in de bloedige geboorte van ons land: de Tachtigjarige Oorlog.

In 1568 brandt een strijd los die meer dan een mensenleven zal duren. Propaganda, geloofsfanaten, terrorisme, plunderingen en moordpartijen zwepen de gemoederen hoog op. Van Groningen tot Gent, van Alkmaar tot Groenlo, overal krijgen burgers te maken met wraak, verraad en excessief geweld. Hoewel niemand het bij aanvang had kunnen bedenken, groeit uit die chaos tenslotte na jaren een zelfstandig land. Ons land met ongeveer de huidige grenzen.

De 7-delige serie 80 Jaar Oorlog rekent af met het ronkende beeld van de Tachtigjarige Oorlog als een heldhaftige, eendrachtige opstand van ons volk tegen de wrede Spaanse onderdrukker. Natuurlijk, de voornaamste strijd is gericht tegen het wettig gezag – de Spaanse koning. Maar het is tegelijk ook een burgeroorlog. Buren tegen buren, religie tegen religie. Zelfs tot in de familie Oranje zijn de partijen verdeeld.

De serie volgt het ontstaan en verloop van de Tachtigjarige Oorlog. Met reportages uit het hele land op plekken waar de oorlog heeft huisgehouden. En met presentator Hans Goedkoop die het slagveld met deskundigen overziet.

12 okt – Afl. 3 Burgeroorlog
Het Spaanse leger neemt wraak als steden en dorpen overlopen naar Oranje. Na Mechelen en Zutphen is in 1572 Naarden aan de beurt: een groot deel van de bevolking wordt afgeslacht. De strijd verhardt, ook tussen burgers in de Nederlanden onderling. Sommigen kiezen de kant van het wettig gezag, – de Spaanse koning -, terwijl anderen zich aansluiten bij de Opstand. In Haarlem leveren de Oranjegezinden maandenlang een dapper gevecht om hun stad uit handen van de Spanjaarden te houden. Maar honger dwingt ze uiteindelijk op de knieën. Pas bij Alkmaar ‘begint de Victorie’; daar moet het Spaanse leger afdruipen. Of Brechtje, een reconstructie aan de hand van een vrouwenskelet in een massagraf, daar een belangrijke rol bij speelde, valt helaas niet meer te achterhalen.

Zie ook: 80 Jaar Oorlog in ’t land.