Nieuwe rector Eerste Christelijk Lyceum

0

Op unanieme voordracht van de benoemingsadviescommissie heeft het college van bestuur van stichting IRIS besloten om de heer J.B. (Hans) van der Valk te benoemen tot rector van het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem. Hans van der Valk volgt per 1 januari 2019 de huidige rector, Auke van der Wal, op.

Auke van der Wal vertrekt per 1 januari 2019 met prepensioen. Hij is sinds 2012 verbonden geweest aan de school.

Hans van der Valk begon zijn loopbaan in het onderwijs als docent in diverse vakken (natuurkunde, bedrijfseconomie en recht). Op dit moment is hij directeur van het Bredero Beroepscollege in Amsterdam.

Het Eerste Christelijk Lyceum is een zogenaamde cultuurprofielschool. Profilering op kunst en cultuur betekent dat de school zich richt op de creatieve verbeelding van ideeën, ervaringen en emoties in diverse vormen. De school heeft ook een bètaprofiel. Bètalessen worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en de school is aangesloten bij netwerken op het gebied van natuur en milieu, technologie en het bedrijfsleven. Beide profileringen – cultuur en bèta – komen samen in de belevings- en ervaringswereld van Hans van der Valk. Hij combineert een brede belangstelling voor kunst en cultuur met een bèta- en techniek achtergrond in het onderwijs.

De benoemingscommissie ziet in Hans een persoon die ‘anderen kan stimuleren in beweging te komen om zo het beste uit zichzelf te halen’. Door zijn kwaliteiten en jarenlange leidinggevende ervaring in het onderwijs – in zowel mbo als vo – is hij uitermate geschikt om leiding te geven aan de verdere onderwijskundige ontwikkeling van het Eerste Christelijk Lyceum.