So Far So Close: expositie over identiteit, persoonlijkheid en achtergrond

In de Vishal Haarlem

0

Van 13 juli tot en met 11 augustus is de tentoonstelling So Far So Close te zien in de Vishal. Een groepsexpositie rond kunstenaars van niet-Nederlandse afkomst, die in Nederland wonen en werken. Het werk van de negen kunstenaars handelt over de thema’s identiteit, persoonlijkheid en achtergrond, maar ook over hun ervaring als buitenlander. De tentoonstelling is samengesteld door Maria Vashchuk (curator/deelnemend kunstenaar) en Erik de Bree (curator). Vrijdag 12 juli om 17.00 uur is de opening.

Ieders persoonlijke geschiedenis, gevormd door het land van herkomst, omgeving en sociale omstandigheden is van substantiële invloed op wie we zijn en welke kansen we voor onszelf creëren. De geselecteerde kunstwerken zijn een weerspiegeling van het persoonlijk verhaal van elke kunstenaar en vormen bij elkaar een beschouwing van onze gemeenschappelijke geschiedenis.

In de tentoonstelling worden diverse thema’s nader onderzocht: het mechanisme van vergetelheid, sociale en existentiële angsten en stereotypen, maar ook de ervaring om Nederlander in het buitenland te zijn en buitenlander in Nederland, vriendschap en participatie versus eenzaamheid en isolement.

De kunstenaars
Andrew March (www.andrewmarch.nl) is in Engeland geboren en woont en werkt in Haarlem. Andrew maakt sculpturen die de manier waarop we alledaagse voorwerpen waarnemen ter discussie stellen. Door het materiaal te veranderen en de vorm te manipuleren, transformeert hij het vertrouwde in het niet-vertrouwde.

Beth Namenwirth (www.bethnamenwirth.com) is geboren in de Verenigde Staten, opgegroeid in België en woont en werkt in Haarlem. Beth maakt een reeks kleinschalige schilderijen waarin ze alledaagse situaties of politieke onderwerpen onderzoekt.

Maria Vashchuk (www.mariavashchuk.com) komt uit de Oekraïne en woont en werkt in Haarlem. In haar werken onderzoekt ze de thema’s vriendschap, eenzaamheid en sociaal isolement. Ze haalt haar inspiratie uit scènes uit het dagelijks leven van haar familie en vrienden. In haar groot opgezette schilderijen is een intens gevoel van eenzaamheid aanwezig.

Andrea Radai (www.andrearadai.nl), geboren in Hongarije, woont en werkt in Amsterdam. Suspense is het ‘Leitmotiv’ in het werk van Andrea. Anticipatie en angst, gerelateerd aan onze existentiële, politieke, seksuele en sociale angsten en de manier waarop deze spanning door een afbeelding kan worden gegenereerd.

Laura Roukens (lauraroukens.com) is een Nederlandse kunstenaar die is opgegroeid in Iran. Laura woont en werkt in Amsterdam. Voor de tentoonstelling haalde ze herinneringen op aan haar eerste jaren in Iran en creëerde ze een serie tekeningen op grond van zowel haar verbeelding als documentatie uit het familiearchief en andere bronnen.

Inbar Hasson (www.inbarhasson.com) is een Israëlische kunstenaar die woont en werkt in Amstelveen. Inbars werken combineren schilderijen, fotografie, collage en digitaal werk. Op de tentoonstelling laten haar mixed media collagelandschappen zien hoe ze scènes uit verschillende regio’s combineert tot een nieuw onbekend landschap.

Arnout van der Heijden (www.arnoutvanderheijden.nl), Nederlandse kunstenaar, woont en werkt in Utrecht. Voor de tentoonstelling heeft Arnout werken gemaakt die een weerspiegeling zijn van zijn (Nederlandse) identiteit. Hij onderzocht de thema’s van het ouderlijk huis en het Nederlandse landschap in de Achterhoek waar hij opgroeide.

Natalia Papaeva (www.cargocollective.com/natashapapaeva) werd geboren in Orlik, een klein dorp in Siberië. De kunstenaar woont en werkt nu in Rotterdam. Haar eigen ervaringen en gevoelens van boosheid, eenzaamheid en vervreemding, vormen de grondslag voor Papaeva’s intense, rauwe performances die handelen over universele thema’s.

Kristina Benjocki (www.kristinabenjocki.com) werd geboren in Joegoslavië. Kristina woont en werkt in Amsterdam. Haar praktijk richt zich op het onderzoek naar postsocialistisch, historisch en cultureel revisionisme en bevraagt de politieke mechanismen van vergeten en herinneren in de context van het voormalige Oost- en West-Europa.

In de Kleine Zaal van De Vishal is van 13 juli tot en met 11 augustus het werk ‘The Forest’ te zien van Noam Ben Jacov.

De Vishal
De Vishal – ruimte voor beeldende kunst in Haarlem – is met circa 150 aangesloten leden de grootste kunstenaarsvereniging van Haarlem en biedt alle aangesloten professioneel werkende kunstenaars een voor Haarlem uniek podium.