D66 en PvdA willen experiment met participatie via loting

0

Kan participatie via loting bijdragen aan het betrekken van meer en andere Haarlemmers bij het bepalen van nieuw beleid in Haarlem? Dat willen D66 en PvdA uitproberen tijdens een experiment. Fractievoorzitters Dilia Leitner (D66) en Jeroen Fritz (PvdA) hebben daarvoor een initiatiefvoorstel voorgelegd aan de Haarlemse gemeenteraad.

Een veel genoemd nadeel van nieuwe vormen van participatie en burgerinitiatieven is dat vooral de meest actieve burgers deelnemen. Loting trekt mogelijk een bredere groep burgers dan vrijwillige aanmelding. Zo kun je een veel representatievere doorsnee van de bevolking krijgen dan wanneer je mensen oproept om zichzélf aan te melden.

Van de klassieke oudheid tot de Franse revolutie is loting vaak gebruikt als middel voor politieke besluitvorming. In zijn essay ‘Tegen verkiezingen’ bepleit David van Reybrouck het opnieuw inzetten van loting als middel om tot politieke besluiten te komen. Het kan er volgens hem toe leiden dat het algemeen belang en lange termijn doelstellingen meer aandacht krijgen dan in een representatieve democratie.

D66 en PvdA willen experimenteren met vernieuwing en verandering. Door een groep Haarlemmers te selecteren via loting en dan uit te nodigen mee te praten over een concreet onderwerp: de bereikbaarheid van onze stad. Zij denken daarbij bijvoorbeeld aan een onderdeel van de Structuurvisie Openbare Ruimte.

Het initiatiefvoorstel wordt donderdag 26 mei aangeboden aan de gemeenteraad en daarna behandeld in de raadscommissie Bestuur.

Advertentie