GroenLinks vraagt ruimte voor meer groenparticipatie in de wijk

0

Er gebeurt iets bijzonders in de wijken, steeds meer mensen kiezen ervoor om zelf een boomspiegel of geveltuin te onderhouden. Zeker sinds steeds meer mensen zich realiseren dat de crisissen waar we in zitten, de wooncrisis, de coronacrisis, de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis alleen kan worden opgelost als we zelf handelen en laten zien hoe het beter kan.

Waar sommige besturen vaak korte termijn kiezen of kiezen voor oplossingen die alleen bijdragen aan één crisis kiest GroenLinks er deze kadernota voor om de kracht uit de wijk aan te wenden ter bestrijding en bewustwording van alle moeilijkheden die voor onze volgende generatie dient te worden opgelost. Als we iets doen dan doen we dat gelijk in alle tinten groen.

Haarlemmers maken het verschil van passief beleid naar actief beleid
Een voorbeeld van zeer actieve Haarlemmers op het gebied van participatief groen is de werkgroep Groen. Deze werkgroep heeft een geweldig plan heeft gemaakt ter vergroening van de Indische Buurt Noord. Dit is de link naar het plan: issuu.com. In dit groen actieplan is slim en creatief gebruik gemaakt van de openbare ruimte waardoor dit plan gemakkelijk te kopiëren is door meer buurten in de stad. Deze Haarlemmers realiseren zich goed dat groen belangrijk is in verband met klimaatadaptatie, koolstof opslag, behoud biodiversiteit en hitte stres. Dat groen kan bijdragen aan sociale cohesie en het bestrijden van eenzaamheid in de buurt en dat groen kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Groen participatie is echt een voorbeeld van “duurzaam doen”. En belangrijk is ook dat deze groep zich realiseert dat de gemeente Haarlem niet in staat is om al het ecologisch groen in de stad zelf te onderhouden. We kunnen voor onszelf een betere leefomgeving creëren door de overheid juist minder te laten doen in plaats van meer.

Duurzaam doen promoten
GroenLinks heeft met de motie ‘Elke wijk een groen rijk’ extra belang gegeven aan het faciliteren van bewoners werkgroepen en wil de ‘Werkgroep groen I.B.Noord’ bedanken voor het maken van een geweldig actieplan. Wij en de gemeentelijke organisatie, horen graag welke wijken iets soortgelijks willen en samen met de buren vergroenen verder mogelijk willen maken. Ook heeft GroenLinks met deze motie het belang van het benutten van het komende plantseizoen voor bomen benadrukt. Bij de begroting worden de gelden verder verdeeld. Dit een duidelijke opstap voor meer geld voor groenparticipatie in de buurt zodat we werken aan een mooier Haarlem en daarbij de crisissen van onze volgende generatie alvast beslechten.

GroenLinks dankt de partijen ChristenUnie, Jouw Haarlem, SP, Actiepartij en CDA voor het mede indienen van de motie en D66, Liberaal Haarlem en Hart voor Haarlem voor hun steun aan de motie.

- Advertentie -
Vorig artikelFrans Hals Museum verwerft topstuk van Dirck Hals en Dirck van Delen
Volgend artikelCollectie Westermann, de Olympische Spelen in Haarlem, vanaf heden te zien in het Gasthuis van museum Haarlem
De redactie van Haarlem updates zorgt er voor dat er regelmatig updates (persberichten) op deze site komen te staan. Zelf maken wij reportages, interviews of mooie fotoseries en video's van Haarlem en omgeving. Neem gerust contact met ons op als u ideeën heeft voor leuke inhoud van Haarlem updates via info@haarlemupdates.nl of stuur uw persberichten naar persberichten@haarlemupdates.nl. Vragen over advertentiemogelijkheden kunt u sturen naar adverteren@haarlemupdates.nl.