De komende drie jaar gaat 1.5 miljoen subsidie naar 14 culturele initiatieven in de hele stad. Geld gaat onder andere naar Triple Threat voor hun programma om meer jongeren in Schalkwijk en Oost deel te laten nemen aan cultuur. Het Dolhuys/Museum voor de Geest krijgt subsidie voor hun culturele initiatief om samen met andere Haarlemse instellingen meer begrip en waardering te krijgen voor mensen die anders zijn. In Haarlem Noord krijgt de Cultuurtuin geld. Dit initiatief zorgt maandelijks voor mooie culturele programma’s in de wijk.

De programmasubsidies zijn dit jaar voor het eerst toegekend door de gemeente Haarlem. De subsidie geeft ruimte aan vernieuwing en experiment. Ze zijn bedoeld voor langer durende gezamenlijke programma’s van meerdere partijen. Met deze subsidie kunnen verschillende partijen meer en structureler samenwerken: gesubsidieerde en nietgesubsidieerde organisaties, grote en kleine en culturele en maatschappelijke organisaties.

Makers en culturele organisaties die willen bijdragen aan de ambities van het cultuurplan ‘Cultuur maakt Haarlem’ konden voor 1 juni een aanvraag indienen. Voor de periode 2022-2024 is € 1,5 miljoen beschikbaar aan programmasubsidie. In totaal zijn er 31 aanvragen ingediend voor een bedrag van ruim € 3,4 miljoen. Er is dus flink meer aangevraagd dan er beschikbaar is. Een onafhankelijke commissie heeft de aanvragen beoordeeld.

Kunst en cultuur voor iedereen
Wethouder Cultuur Diana van Loenen: “Met deze subsidie kunnen makers en culturele organisaties aan de slag met de ambities die we eerder samen hebben vastgesteld voor cultuur in Haarlem. De initiatieven vinden plaats in alle wijken van de stad. Dicht bij huis is er kunst en cultuur voor alle Haarlemmers!

Meer welzijn door cultuur
De programma’s dragen ook bij aan de andere ambities uit het Cultuurplan van Haarlem, zoals meer cultuureducatie voor en door jongeren en het versterken van de verbinding tussen cultuur, zorg en welzijn. In de afgelopen jaren zijn in Haarlem succesvolle projecten uitgevoerd waarbij kwetsbare inwoners werden bereikt via kunst en cultuur. Deze traditie nu een vervolg bijvoorbeeld met het project Goudmakers uitgevoerd door Stichting Hart samen met tien cultuurmakers in meerdere wijken. Door samen bijvoorbeeld muziek te maken of theater zorgt cultuur ervoor dat mensen elkaar in de buurt meer ontmoeten.

Meer ruimte voor cultuur
Het is ook de ambitie om creativiteit in de stad zichtbaarder te maken door exposities of producties mogelijk te maken op bestaande of nieuwe locaties. Hierbinnen passen bijvoorbeeld de plannen van MAPA (Moving Academy for Performing Arts) voor meer broedplaatsactiviteiten op broedplaats Verspronckland. En Parklab dat een divers publiek wil bereiken met Parksessies en samenwerkt met het Frans Hals Museum en Teylers Museum.

Gehonoreerde Programmasubsidies 2022-2024 ‘Cultuur maakt Haarlem’

 • Stichting Lava
 • Stichting Hart (Goudmakers)
 • Stichting Moving Academy for Performing Arts (Stichting Mapa)
 • Stichting Cultuurtuin Haarlem
 • Stichting Kapsalon
 • Stichting Triple Threat
 • Stichting Het Dolhuys/Museum van de Geest
 • Stichting Internationale Koorbiënnale Haarlem/The Big Sing
 • Stichting Hart i.s.m. Roads (Slacht-kracht)
 • Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland (Community’s Cultuurplan)
 • Stichting Dance Act
 • Stichting ParkLab
 • Stichting 37PK (Meet Art Now x Artcore)
 • Stichting Circus Hakim

En in het kader van het coalitieakkoord verdere uitwerking en ‘Visie en programmageld nachtcultuur’:

 • Stichting Nachtwacht Haarlem

- Advertentie -

Geef een reactie