Overeenkomst voor 696 woningen bij Toekanweg

Gemeente en (markt)partijen tekenen serie afspraken om van Knooppunt Haarlem Nieuw Zuid een prettig en samenhangend gebied te maken

0
Wethouder Floor Roduner namens de gemeente Haarlem, en de verschillende (markt)partijen die actief zijn in het gebied Knooppunt Haarlem Nieuw Zuid, tekenden woensdag 20-07-2022 het gebiedsconvenant. Fotografie: Ramon Philippo.
Wethouder Floor Roduner namens de gemeente Haarlem, en de verschillende (markt)partijen die actief zijn in het gebied Knooppunt Haarlem Nieuw Zuid, tekenden woensdag 20-07-2022 het gebiedsconvenant.
Fotografie: Ramon Philippo.

Wethouder Floor Roduner en Schonenvaert BV tekenden een anterieure overeenkomst voor het project Schonenvaert. Daarmee kan de ontwikkelaar verder met het plan voor 696 woningen in een groene omgeving aan de Toekanweg. Er werd ook een handtekening gezet onder een gebiedsconvenant voor Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid. Hiervoor tekenden de gemeente en de (markt)partijen in het gebied. In dit documenten staan afspraken om een herkenbaar gebied te maken rond het knooppunt, waar het prettig is om te verblijven, wonen, sporten, werken en recreëren.

Rondom de kruising Schipholweg en Europaweg wordt het Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid (KHNZ) gerealiseerd. In totaal staan hier circa 1.600 woningen gepland in verschillende projecten. Bij de woningen komen voorzieningen en arbeidsplaatsen. En ook de nieuwe mobiliteitshub gaat hier een plek krijgen.

Bijna 700 woningen
Ontwikkelaar Schonenvaert BV wil aan de Toekanweg 696 woningen gaan bouwen, inclusief parkeren, commerciële- en maatschappelijke functies. Deze ontwikkeling draagt hiermee substantieel bij aan de 10.000 woningen die Haarlem uiterlijk voor 2030 wil bouwen, zoals opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord “Actie! Aan de slag voor een sociale, groene en leefbare stad”. Het aanbod is hoofdzakelijk gericht op starters op de woningmarkt. Van de nieuwe woningen wordt 40 % sociaal, 40% betaalbare koop en 20% vrije sector woningen. Op dit moment staat aan de Toekanweg nog een kantoorgebouw van Rijkswaterstaat.

Aantrekkelijk

De gemeente en Schonenvaert BV. tekenden ook een Anterieure Overeenkomt voor het project Schonenvaert, waarmee het project een stap verder is richting realisatie. Fotografie: Ramon Philippo.
De gemeente en Schonenvaert BV. tekenden ook een Anterieure Overeenkomt voor het project Schonenvaert, waarmee het project een stap verder is richting realisatie.
Fotografie: Ramon Philippo.

In het project Schonenvaert worden niet alleen woningen gebouwd. In de royale dubbele plintlagen komt een grote verscheidenheid aan functies en voorzieningen die bijdragen aan de werkgelegenheid, zoals kantoor- en bedrijfsruimte. De gemengde functies in combinatie met een aantrekkelijke buitenruimte zorgen voor een dynamische omgeving waar mensen graag wonen, werken en verblijven. Er ontstaat een onderscheidend Haarlems werkmilieu verbonden met de zakelijke dienstverlening en hospitality van het Van der Valk hotel. Het project Schonenvaert zal volledig ESG-proof ontwikkeld worden, dus goed scoren op de thema’s Milieu, Maatschappij en Governance. Schonenvaert zal daarmee bijdragen aan de duurzame ambities van de gemeente Haarlem.

Andere ontwikkelingen
Naast de ontwikkeling aan de Toekanweg, worden bij het knooppunt nog de kantoorlocaties Schipholpoort 40-70 en Schipholweg 1 herontwikkeld. Andere belangrijke ontwikkelingen in dit gebied zijn de komst van de mobiliteitshub – waarvoor de gemeente onlangs een grote subsidie van het rijk ontving – de herinrichting van Europaweg naar stadsstraat, de bouw van de nieuwe woningen van Elan en de gebiedsvisie Spaarnepark.

Samenhang en kwaliteit
De gemeente wil dat er samenhang komt in de ‘losse’ projecten rondom het toekomstig OVknooppunt. Daarom stelt de gemeente eisen aan hoeveel voorzieningen, bedrijven en winkels er bij de woningen moeten komen. En aan welke kwaliteitseisen het niet-wonen programma moet voldoen. De afspraken daarover staan in een gebiedsconvenant. Het gebiedsconvenant komt bij elk project rond het Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid, als bijlage bij de overeenkomsten tussen de gemeente en de ontwikkelaars. De overeenkomst voor project Schonenvaert werd woensdag dus al getekend.

Beeld Schonenvaert: Pixelpool, Ontwerp: OZ, iov Schonenvaert BV. Een impressie van de woningen en de groene omgeving van het project Schonenvaert.
Beeld Schonenvaert: Pixelpool, Ontwerp: OZ, iov Schonenvaert BV.
Een impressie van de woningen en de groene omgeving van het project Schonenvaert.

 

 

 

 

- Advertentie -

Geef een reactie