Collecties Museum Enschedé naar Noord-Hollands Archief

0

De collecties van Museum Enschedé, die vanaf 1990 bewaard werden in het bedrijfscomplex van Koninklijke Joh. Enschedé in de Waarderpolder in Haarlem, worden in bruikleen overgedragen aan het Noord-Hollands Archief in diezelfde stad. Hiermee wordt zowel het behoud als de toegankelijkheid van deze bijzondere collecties zeker gesteld voor de toekomst.

Het Noord-Hollands Archief heeft zich lange tijd ingezet om de voor Haarlem zo belangrijke collecties in samenhang te behouden voor de stad. Het bestuur van de Stichting Museum Enschedé zag in het Noord-Hollands Archief een betrouwbare en professionele partner, met veel ervaring in het beheren van archieven en collecties. Bovendien heeft het archief studiezalen waar de collecties geraadpleegd kunnen worden door het publiek. Ook zijn de collecties beschikbaar voor andere culturele instellingen, voor bijvoorbeeld educatieve en/of museale activiteiten. Zodoende wordt invulling gegeven aan de wens van het stichtingsbestuur om de collecties beter toegankelijk te maken en meer bekendheid te geven.

Verhuizing
Niet alle onderdelen van de collecties van Museum Enschedé kunnen worden bewaard in de depots van het Noord-Hollands Archief. Begin 2015 is het overgrote deel van de collecties, zo’n 70%, verhuisd naar de depots aan de Kleine Houtweg. De resterende 30%, het deel dat door gewicht of fysieke omvang niet in de depots kan worden ondergebracht, blijft vooralsnog in opslag in het complex van Koninklijke Joh. Enschedé.

Toegankelijkheid collecties
Prioriteit ligt in eerste instantie bij het behoud van de collecties. In onderling overleg met alle betrokken partijen is daarom besloten een splitsing te maken tussen het beheer en de overdracht van de collecties, eerste fase, en het beschikbaar stellen van de collecties, tweede fase. De eerste fase bestaat uit de fysieke verhuizing en het verpakken en bewaren van de collecties onder de juiste condities in de depots. Ook worden de inventarisatiewerkzaamheden met behulp van de conservator van de collecties, Johan de Zoete, voortgezet om zo de inhoud van de collecties volledig in kaart te brengen. In de tweede fase wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn van het beschikbaar stellen van de collecties in welke vorm dan ook. De collecties zullen derhalve na de verhuizing in eerste instantie beperkt raadpleegbaar zijn in de studiezaal van het archief.

Belang van de collecties
De Stichting Museum Enschedé bezit een groot aantal collecties die zowel wat inhoud als samenhang betreft uniek zijn. De meest prominente collecties documenteren de volledige bedrijfsgeschiedenis en de geschiedenis van de drukkunst, met als rode draad alles wat het Haarlemse bedrijf Koninklijke Joh. Enschedé in zijn 312-jarig bestaan heeft voortgebracht en waarvan vrijwel alles bewaard is gebleven. Koninklijke Joh. Enschedé is al eeuwenlang één van de belangrijkste drukkerijen in Nederland. Door de omvang, de kwaliteit en de samenhang kunnen de collecties zich meten met die van internationale topinstellingen als Museum Plantin-Moretus in Antwerpen of het Gutenberg Museum in Mainz.

Ondanks de verhuizing van de collecties naar het Noord-Hollands Archief worden de bestaande relaties met de twee Enschedé-bedrijven, Koninklijke Joh. Enschedé in Haarlem en Joh. Enschedé Amsterdam, gecontinueerd. Ook in de toekomst zullen nieuwe delen van de beide bedrijfsarchieven in beheer worden gegeven aan de Stichting Museum Enschedé. Hierdoor wordt de historische lijn doorgetrokken naar het heden.

Missie van het Museum
Museum Enschedé verspreidt kennis over de ontwikkeling van het drukkerijbedrijf en de drukgeschiedenis in Nederland en Europa. Daarmee levert het museum een bijdrage aan de sociaaleconomische geschiedenis van ons land. Als bedrijfsmuseum beheert Museum Enschedé een unieke, volledige en nog steeds groeiende collectie op het gebied van de drukkerijgeschiedenis. De producten, de bedrijfsvoering en de geschiedenis van respectievelijk de Enschedé-bedrijven (1703–heden) en de relatie met de familie staan hierbij centraal.

- Advertentie -