Internationale Coming Out Dag

0

Gemeente Haarlem hijst regenboogvlag!

De burgemeester hijst op woensdag 11 oktober om 8.30 uur de regenboogvlag op het Haarlemse stadhuis. Op deze internationale Coming Out Dag wordt aandacht gevraagd voor de acceptatie van diversiteit. Deze dag benadrukt dat iedereen het hele jaar door zichzelf moet kunnen zijn en zich geaccepteerd en sociaal veilig voelt. Op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport, in eigen sociale kring of waar dan ook. De regenboogvlag symboliseert dit voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHTBi’ers).

Niet alleen op het stadhuis, ook op de locaties Zijlpoort en Raakspoort en op de toren van de Bavokerk wordt de regenboogvlag gehesen. De vlaggen blijven hangen tot en met zondag. De regenboogvlag hangt in Haarlem net zoals bij een veertigtal andere gemeenten in Nederland, het ministerie van OCW en Movisie (kennisinstituut en adviesbureau bij de aanpak van sociale vraagstukken), als zichtbare ondersteuning voor de LHBTi-inwoners zelf, maar ook als boodschap aan alle Haarlemmers om zich in te zetten voor de acceptatie van diversiteit.

In Haarlem organiseren de regenboogpartners om 8.00 uur een roze ontbijt op het stadhuis. Aansluitend hijst de burgemeester om 8.30 uur de regenboogvlag.

Daarnaast vinden er activiteiten in deze week plaats zoals een voorlichtingsbijeenkomst in het Reinaldahuis en bij Stem in de Stad. En De Roze Salon voor 55 plussers in wijkcentrum Binnensteeds heeft een feestelijk karakter.

De gemeente Haarlem is een van de landelijke regenboogsteden. In het ‘Lokaal Actieplan Regenboogstad Haarlem 2015-2017’zijn de intenties voor de komende jaren vastgelegd. Haarlem werkt samen met partners in de stad aan de verbetering van de positie van lesbiennes, homomannen, biseksuelen en transgenders in onze stad.

Meer informatie
www.coc-kennemerland.nl
www.gay-haarlem.nl
www.rozesalonhaarlem.nl

Advertentie