Elan Wonen en DUWO kopen de omliggende terreinen van de Koepelgevangenis

4

De woningcorporaties Elan Wonen en DUWO hebben besloten een deel van de gronden van het Koepelcomplex te kopen van stichting Panopticon, om het campusdeel voor het academisch onderwijs te realiseren met 250 studentenwoningen en daarnaast ca. 100 kleine sociale huurwoningen. Op 3 april van dit jaar maakte het college van B&W reeds de weg vrij voor Elan Wonen en DUWO, door toestemming te verlenen aan stichting Panopticon om gronden door te leveren. De raad heeft daarop vervolgens op 26 april een positieve zienswijze gegeven.

De toestemming op verkoop aan Elan Wonen en DUWO wordt binnenkort bekrachtigd door het ondertekenen van een allonge op de koopovereenkomst van de gemeente met stichting Panopticon. Amvest en stichting Panopticon hebben definitieve afspraken gemaakt over de aflossing en beëindiging van de hypotheek. De betrokkenheid van Amvest eindigt hiermee.

De plannen van Elan Wonen en DUWO passen in de opzet die stichting Panopticon eerder presenteerde. “Hiermee is een grote stap gezet voor het welslagen van het project. Elan en DUWO zijn partners waar stichting Panopticon, maar ook de gemeente graag afspraken mee maakt”, zegt scheidend wethouder Jeroen van Spijk.

Samenhangende ontwikkeling
Tot het moment waarop stichting Panopticon aan de ontbindende voorwaarden heeft voldaan, namelijk – kortgezegd – dat het academisch onderwijs en financiering van het Koepelgebouw zijn verzekerd, geldt er nog een terugkooprecht van de gemeente op het Koepelgebouw zelf, dat in eigendom blijft van de stichting. Hiermee houdt de gemeente grip op een samenhangende ontwikkeling van de Koepel, mocht het project onverhoopt niet van de grond komen. Dit is een wens van de gemeenteraad, maar ook van Elan Wonen en DUWO. Daarom heeft het college per brief aan Elan Wonen en Duwo laten weten dat zij voornemens is ook daadwerkelijk gebruik te maken van de terugkoopoptie mocht de komende periode de situatie ontstaan dat stichting Panopticon niet kan voldoen aan de ontbindende voorwaarden.

Vervolgstappen stichting Panopticon
De volgende stappen voor de stichting bestaan uit overeenkomsten over het academische onderwijs, het organiseren van de financiering voor de herontwikkeling van het Koepelgebouw, en de voorbereiding van de ruimtelijk-planologische procedure, samen met Elan en DUWO.

4 REACTIES

Comments are closed.