Bernt Schneiders nieuwe interim-voorzitter van Vrijwilligerscentrum en BUUV

0

Het bestuur van het Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving (VWC) heeft Bernt Schneiders benoemd tot voorzitter. Hij volgt Emma van Dongen op die wegens het aflopen van haar zittingstermijn zal terugtreden.

Het VWC staat de komende tijd voor een stevige opgave. Het centrum wil zich ontwikkelen tot hét expertisecentrum voor vrijwillige inzet in Haarlem en omgeving en heeft recent de activiteiten van BUUV Haarlem overgenomen.

BUUV is in 2009 door bewoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente Haarlem opgericht.

Inmiddels vervult BUUV een belangrijke functie bij het verbinden van bewoners en het vinden van informele hulp. Jaarlijks worden ongeveer 3200 matches tussen bewoners gerealiseerd.

De gemeente Haarlem heeft BUUV per 1 januari overgedragen aan het VWC. Hierdoor ontstaat een compleet aanbod op het gebied van vrijwillige inzet in Haarlem. Van korte, buurtgerichte klussen voor en door bewoners tot langdurig vrijwilligerswerk bij ruim 300 organisaties waarmee het VWC nauwe banden onderhoudt. Met de uitbreiding van de BUUV-activiteiten wordt bovendien de dienstverlening aan de meer kwetsbare bewoners van Haarlem versterkt.

Het bestuur is Emma van Dongen zeer erkentelijk voor de jarenlange inzet die zij belangeloos aan het VWC heeft gegeven.

Emma van Dongen: “Aan Bernt Schneiders draag ik met een gerust hart de voorzittersfunctie over. Het behoeft geen betoog dat hij de juiste persoon is voor de uitdagende fase waarin de stichting zich bevindt en dat hij uitstekend past in het opgestelde profiel.

Bernt Schneiders: “Emma heeft het fantastisch gedaan en ik volg haar met plezier op. Er ligt een stevige opgave om het VWC verder te ontwikkelen en te zorgen voor een soepele integratie met BUUV. Dat vergt het nodige van het bestuur en men heeft mij gevraagd om daarbij te helpen. Uit ervaring weet ik hoe belangrijk vrijwillige inzet is voor een prettige samenleving waarin mensen iets voor elkaar over hebben en waarin mensen bereid zijn om zich belangeloos in te zetten voor organisaties die nuttig werk doen. Vrijwilligers vormen het cement van onze samenleving en daarom ben ik graag bereid om het vrijwilligerswerk in Haarlem en omgeving te helpen verankeren. Na de fusie met BUUV en de voorgenomen doorontwikkeling van het VWC draag ik het stokje weer over aan een ander.

Schneiders was 10 jaar burgemeester van Haarlem en 2 jaar interim-burgemeester van Bloemendaal.

Nu is hij directeur van VSBfonds en in Haarlem onder meer actief als voorzitter van Bevrijdingspop en voorzitter van de Voedselbank. Beide organisaties draaien geheel op vrijwilligers.

 

- Advertentie -