De gemeente Haarlem heeft eind vorige week in samenwerking met andere overheidsinstanties zoals politie, douane, Arbeidsinspectie en omgevingsdienst IJmond een gezamenlijke actie gehouden op de Palletweg in de Waarderpolder in Haarlem. Tijdens de actiedag zijn 49 bedrijfspanden aan de Palletweg gecontroleerd.

In 11 panden is onrechtmatige bewoning aangetroffen. Dat betekent dat bedrijfspanden werden bewoond, terwijl het bestemmingsplan daar geen ruimte voor laat. Twee keer is een handelshoeveelheid drugs aangetroffen. In één pand zijn verpakkingsmaterialen voor drugs gevonden. Er zijn kleine overtredingen geconstateerd op het gebied van milieu, arbeidstijdenwet, uitkeringsfraude en andere wet- en regelgeving. Meerdere ondernemers hebben aangegeven blij te zijn met de controles en de inzet van de samenwerkende overheidsinstanties voor een veiliger bedrijventerrein.

De controles passen in een brede aanpak van de gemeente en veiligheidspartners om illegale activiteiten op bedrijventerreinen tegen te gaan en ondernemers bewust te maken van de gevaren van ondermijnende criminaliteit. Bij ondermijning worden legale bedrijven en diensten gebruikt voor illegale activiteiten. De komende tijd zullen er vaker integrale controles in Haarlem plaatsvinden.

Meld uw vermoedens
Heeft u een vermoeden van criminele activiteiten? Meld dit bij de politie via 0900-8844 of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook kunt u vermoedens van ondermijning melden bij de gemeente Haarlem via ondermijning@haarlem.nl.

 

 

- Advertentie -