Jaarlijks reikt de Participatieraad van Haarlem de Participatieprijs uit voor het meest aansprekende burgerinitiatief. Dit jaar zal de prijs worden uitgereikt op donderdag 9 juni.  Dit is een oproep aan inwoners van Haarlem om mooie initiatieven aan te melden voor deze prijs.

Wat is de Participatieprijs?
De jaarlijkse Participatieprijs van de Participatieraad Haarlem is een prijs voor initiatieven in Haarlem, die de verbinding tussen burgers vergroot. Het beste initiatief ontvangt een geldprijs van € 1.000 en een wisseltrofee. Deze geldprijs is bedoeld om één of meerdere groepen burgers aan te moedigen om hun activiteiten voort te zetten, uit te breiden of eventueel te verbeteren. Zie het als een stimulerings- en waarderingsprijs voor een genomen initiatief. Alle burgers, organisaties en bedrijven die een verbindend initiatief hebben opgezet kunnen meedoen aan deze prijsvraag. Daarnaast wordt er ook een aanmoedigingsprijs van € 250 uitgereikt. Mogelijk wordt er ook een publieksprijs uitgereikt van € 250.

Welke initiatieven komen in aanmerking voor de prijs

  • Het initiatief wordt georganiseerd door Haarlemse burgers, voor Haarlemse burgers
  • Het is gericht op zorg en aandacht voor elkaar en het (weer) meedoen in de maatschappij
  • Het werkt aan een open en tolerante samenleving

Aanmelden burgerinitiatief
Kent u mensen die samen met anderen iets voor hun buurt organiseren, of doet u dit zelf. Vul dan het aanmeldformulier in. Kent u een groep inwoners of non-profit organisatie die een succesvol burgerinitiatief uitvoert, laat het ons weten en meldt deze organisatie aan via het aanmeldformulier. Het aanmeldformulier kunt u hier vinden: www.participatieraadhaarlem.nl. De aanmelding van het initiatief moet uiterlijk 1 mei 2022 ontvangen zijn via participatieraad@haarlem.nl.

Beoordeling initiatieven
De ingediende initiatieven worden beoordeeld door een jury bestaand uit:

  • twee leden van de Participatieraad
  • twee mensen van buiten de Participatieraad die actief zijn in het sociale domein van Haarlem
  • de voorzitter van de Participatieraad

Prijsuitreiking
De prijs voor het beste initiatief wordt uitgereikt op donderdag 9 juni 2022, tussen 16:30 uur tot 19:00 uur. De locatie is Wijkcentrum De Wereld, Laan van Berlijn 1 in Haarlem. Het programma wordt op de website van de Participatieraad bekend gemaakt.

Wat is de Participatieraad
Participatieraad Haarlem adviseert het college van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd over het beleid van het sociaal domein: werk, inkomen, schulden, wonen, hulp en hulpmiddelen, welzijn, zorg, jeugd en de inclusieve samenleving van Haarlem. Kortom, onderwerpen waar elke Haarlemmer vroeg of laat wel mee te maken heeft. De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan.

 

 

 

- Advertentie -