Schillenboer terug in Leidsebuurt en Vijfhoek

0

Proef inzamelen gft-afval in stad

Gemeente Haarlem en Spaarnelanden starten vanaf 23 januari a.s. een proef met gft-inzameling in een aantal straten in de Leidsebuurt en de Vijfhoek. Met de proef wil de gemeente onderzoeken hoe inzameling van gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval) in dichtbebouwde wijken het beste kan gebeuren. In de eerste periode komt twee keer per week een schillenboer met paard en wagen langs waar bewoners hun gft-afval kunnen inleveren.

Voor de proef zijn 250 woningen geselecteerd. Deze huishoudens hebben nu nog geen mogelijkheid om gft-afval te scheiden. Van 9 tot en met 13 januari gaan medewerkers van Spaarnelanden en de gemeente de huizen langs om bewoners te informeren over de proef.

Ook krijgen ze een gratis keukenafvalbakje waarin ze hun groente, fruit en andere etensresten kunnen bewaren. Mensen die hun gft-afval kwijt willen buiten de tijden dat de schillenboer langskomt kunnen gebruik maken van speciaal voor de proef geplaatste groene containers in standaards. Schillenboer idee van raadslid Ziggy Klazes Het idee van de schillenboer komt van Groen Links-raadslid Ziggy Klazes. Zij opperde dat de ‘ouderwetse’ schillenboer een goede oplossing is om in dichtbebouwde stadswijken gft-afval gescheiden in te zamelen. Haar idee is door de gemeente en Spaarnelanden verder uitgewerkt.

De proef is onderdeel van het Strategisch Plan Afvalscheiding van de gemeente. In dit plan staan maatregelen om het scheiden van afval de komende jaren makkelijker te maken voor de inwoners. Evaluatie en vervolg proef Aan het eind van de proef vindt een evaluatie plaats met een enquête onder de deelnemers. Daarnaast wordt gekeken hoeveel gft-afval er is ingezameld én of het gft-afval in de openbare containers op straat niet te veel vervuild is.

Als de proef slaagt kan deze manier van gft-inzameling in vergelijkbare wijken worden ingevoerd. Ook dienen de uitkomsten van deze proef als basis voor een vervolgproef met het scheiden van groente en fruitafval bij hoogbouw.

Waarom gft-afval scheiden?
Op dit moment bestaat 37 procent van het huishoudelijk afval in Haarlem nog uit gft-afval. Het groente- en fruitafval (gf) heeft daarin het grootste aandeel met 28,4 procent, 8,5 procent is tuinafval (t). Inwoners van Haarlem geven steeds vaker aan dat ze hun gft-afval willen scheiden. Een mooie ontwikkeling. Gft-afval dat bij het restafval belandt wordt verbrand en dat is zonde. Het composteren van gft-afval is dan veel milieuvriendelijker en goedkoper. Gescheiden gft-afval kan nuttig worden hergebruikt als grondstof voor compost of groen gas.

Meer informatie over afval scheiden op www.wijscheidenafval.nl.

Advertentie