Uitbestede gemeentelijke diensten behalen positief resultaat

0

De bedrijven waar de gemeente Haarlem aandeelhouder van is, Spaarnelanden, Werkpas en Sport recreatie en onderwijsvoorzieningen (SRO), hebben het afgelopen jaar uitstekend gepresteerd. Dit blijkt uit de jaarverslagen van de bedrijven die onlangs in het college van B&W zijn besproken. De behaalde winst gaat deels naar de gemeentekas en wordt deels gebruikt om het buffervermogen van de bedrijven te versterken.

Spaarnelanden heeft in 2016 een winst behaald van € 897.000. Dit is te danken aan de reorganisatie van 2015 en een sterke focus op kostenbeheersing. Zo zijn de bedrijfslasten van ruim € 38 miljoen verminderd naar € 34 miljoen.

Ook SRO heeft na een forse investering in het verbeteren van de dienstverlening een winst behaald van € 903.000. In 2015 was dit nog € 670.000. “We moeten natuurlijk afwachten of de positieve tendens zich de komende jaren doorzet maar mooi is dat de beoogde dividenden zijn gerealiseerd en dat het vet op de botten van de gemeentebedrijven is versterkt. En goed om te zien dat de reorganisatie bij Spaarnelanden al eerder resultaten oplevert dan verwacht.”, aldus Wethouder Jeroen van Spijk.

Spaarnelanden, SRO en Werkpas voeren diensten uit die voorheen tot het takenpakket van de gemeente behoorden. Sinds een aantal jaar opereren zij als zelfstandige bedrijven.

De jaarverslagen over 2016 zijn terug te vinden op gemeentebestuur.haarlem.nl.