Recordaantal scholen doet mee aan Landelijke Opschoondag

0

‘Eén buurt, één missie!’ Dat is het thema van de 15de editie van de Landelijke Opschoondag 2017 op 25 maart. In de week van 20-24 maart geven scholen en BSO’s al het goede voorbeeld. Een recordaantal scholen en BSO’s, ruim 700, heeft een opschoonactie aangemeld. Daarnaast gaan kinderen in groten getale aan de slag in samenwerking met buurtverenigingen, winkeliers en sportclubs.

Veel scholen grijpen de Landelijke Opschoondag aan als moment om een speciale themaweek rondom ‘schoon’ te organiseren. Daarbij komen onderwerpen als zwerfafval, een schone omgeving, het milieu en afval scheiden uitgebreid aan bod. Scholen maken daarbij dankbaar gebruik van de lesmodule www.aandeslagmetafval.nl.

Het aantal bijzondere en vindingrijke initiatieven dat voor, door en met kinderen wordt georganiseerd is de afgelopen jaren enorm gestegen. Kinderen lijken het steeds normaler te vinden om zich in te zetten voor een schone en fijne leefomgeving. Deelname aan de Landelijke Opschoondag hoort daarbij.

In Haarlem wordt er op woensdag 22 maart op de Dr. H. Bavinckschool een ludieke actie georganiseerd. Kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 beginnen de dag om 10.15 uur met troeptrimmen in het park: een soort gymles waarbij ze op een sportieve manier zwerfafval opruimen. Cora-Yfke Sikkema, wethouder Duurzaamheid gemeente Haarlem, zal het startschot geven voor deze opschoonactie. Een Zwerfafvalfanfare van zelfgemaakte instrumenten zal laten horen dat deze school meedoet aan de Landelijke Opschoondag. De Bavinckschool werkt samen met NME (Natuur- en Milieu-Educatie) en is als Eco-school actief op het gebied van afval en duurzaamheid.

Meer informatie op www.supportervanschoon.nl.