Nieuwe Gemeentelijke zorgpolis bereikt veel mensen

0

Sinds januari 2018 heeft de gemeente Haarlem voor inwoners met een laag inkomen én een HaarlemPas een voordelige collectieve zorgverzekering: de Gemeentelijke zorgpolis. De verzekering vergoedt onder andere het volledige wettelijke eigen risico van € 385, de eigen bijdrage Wmo en het heeft gunstige regelingen voor de tandarts en fysiotherapie. Uit een eerste evaluatie blijkt dat Haarlemmers de nieuwe zorgverzekering weten te vinden.

Door een actieve campagne zijn in het laatste kwartaal van 2018 veel Haarlemmers bereikt; zij hebben de overstap naar de Gemeentelijke zorgpolis gemaakt. Het resultaat is dat 2.500 volwassen nu verzekerd zijn in de zorgpolis. Daarnaast hebben 1.000 kinderen nu ook toegang tot goede zorg. Twintig procent van de volwassenen heeft de AOW-leeftijd.

Belangrijk voordeel van de zorgpolis is dat de kwetsbare Haarlemmers nu verzekerd zijn van een maandelijkse lastenverlaging zodat zorgmijding wordt voorkomen. Ook de chronisch zieken en gehandicapten zijn nu met een uitgebreid pakket ondersteund. Voor de collectieve zorgverzekering zijn twee zorgaanbieders gecontracteerd: Univé en Zorg en Zekerheid. Beide aanbieders hebben verzekeringspakketten zodat mensen zelf kiezen welk pakket het beste bij hen past. Wethouder Sociale Zaken Floor Roduner: “Deze regeling zorgt ervoor dat goede en betaalbare zorg voor alle Haarlemmers beschikbaar is. Ook een grote groep kinderen is hierbij geholpen.

Met het nieuwe coalitieakkoord kunnen volgend jaar nóg meer Haarlemmers bereikt worden. Het akkoord beoogt de inkomensgrens voor de minimaregelingen met een HaarlemPas vanaf 2019 te verhogen naar 120% van het bijstandsniveau. Uiteraard geeft de gemeente Haarlem hieraan nog veel aandacht. Door brieven, inloopspreekuren, social media en flyers worden Haarlemmers attent gemaakt op de aantrekkelijke Gemeentelijke zorgpolis.