Academisch onderwijs in de Koepel flinke stap dichterbij

Samenwerkingsovereenkomst gereed

1

Stichting Panopticon, SRH uit Heidelberg en de Nederlandse Global School for Entrepreneurship (GSE) hebben hun plannen ontvouwd voor het academisch onderwijs in de Koepel. Dit biedt de basis voor de samenwerkingsovereenkomst tussen deze partijen, de gemeente Haarlem en studenten huisvesting DUWO. Het College van B&W heeft ingestemd met de conceptovereenkomst. De ondertekening vindt plaats begin 2019, nadat in de commissie Ontwikkeling de onderliggende stukken zijn besproken.

De overeenkomst is een vervolg op het groene licht dat de gemeente Haarlem in april 2018 gaf aan stichting Panopticon om de plannen met de private onderwijspartners SRH en GSE verder uit te werken. De overeenkomst gaat over het commitment van elk van de partijen om, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, bij te dragen aan de totstandkoming van academisch onderwijs in Haarlem. Het gaat bijvoorbeeld over de focus van het onderwijs, de academische onderzoeks- en leeromgeving, de connectie met het bedrijfsleven en de bestaande onderwijsinstellingen en uiteraard de studentencampus. Ook staat in de samenwerkingsovereenkomst dat stichting Panopticon het Rijksmonument de Koepel zal her ontwikkelen tot een multifunctioneel gebouw met academisch onderwijs als hart. De planning is dat dit gebouw in 2021 gebruiksklaar is.

Ambities onderwijs
SRH en GSE willen een ‘University of Small & Medium Business’ oprichten. Ondernemerschap, circulaire economie en digitalisering & robotisering zijn de pijlers voor de opleidingsprogramma’s en onderzoek omgeving. Men wil een generatie studenten opleiden die de wereldwijde transitie vormgeven. Met vernieuwde onderwijsvormen kunnen zij hun kennis en competenties direct toepassen in bestaande en nieuwe bedrijven. De exacte programma’s worden na afstemming met het regionale bedrijfsleven en de gemeente Haarlem ingevuld.

Groei naar academische leeromgeving
De onderwijsinstellingen SRH en GSE verbinden onderwijs en onderzoek zoveel mogelijk aan maatschappelijke vraagstukken en het bedrijfsleven. Wetenschappelijk onderzoek is nadrukkelijk onderdeel van het onderwijsprogramma, zodat vanaf 2021 kan worden gebouwd aan de zogeheten ‘academische leeromgeving’, die in Haarlem vanaf nul moet worden opgebouwd met bachelor programma’s op hbo nivea. Alles is erop gericht om vanaf 2023 academisch geaccrediteerd onderwijs te kunnen aanbieden.

Werken aan toegankelijkheid
Naar verwachting starten de onderwijsinstellingen in 2021 met enkele tientallen studenten om te groeien naar 400-600 in enkele jaren. De universiteit heeft een internationaal karakter, met Engelstalig onderwijs en naar verwachting zo’n dertig procent Nederlandse studenten. Het collegegeld voor de bacheloropleiding is € 13.500 per leerjaar.

Omdat toegankelijkheid voor de onderwijsinstellingen en de gemeente Haarlem belangrijk is, reserveren SRH en GSE een fors bedrag voor een fonds waarmee Nederlandse studenten die dat nodig hebben op een tegemoetkoming kunnen rekenen. In de samenwerkingsovereenkomst spreken partijen af om aanvullende financiering voor dit fonds te zoeken voor verdere verlaging van het collegegeld voor studenten met een kleine beurs. Nederlandse Studenten komen sowieso in aanmerking voor studiefinanciering, omdat de opleiding volgens de Nederlandse wet zal worden geaccrediteerd.

Gemeentelijke betrokkenheid
De onderwijsplannen houden rekening met de uitgangspunten van de gemeente: toewerken naar een academisch geaccrediteerde opleiding zonder financiële afhankelijkheid van de gemeente en mét aandacht voor de toegankelijkheid van de opleiding voor Nederlandse studenten, in het besef dat rijksbekostiging ontbreekt. Met de samenwerkingsovereenkomst maakt de gemeente afspraken over de realisatie van de plannen. De gemeente levert daarbij zelf ook een bijdrage. Bijvoorbeeld door relaties te leggen naar het bedrijfsleven, andere overheden en (onderzoeks-)instituten en samenwerking te stimuleren. Het is voor de SRH en GSE, maar ook voor Inholland, van belang dat een goede samenwerking op het gebied van onderzoek tot stand komt. Zodat bijvoorbeeld de relatie met het bedrijfsleven zo goed mogelijk uit de verf komt en Haarlem en omstreken hiervan maximaal profiteren.

1 REACTIE

Comments are closed.