Negen lintjes in Haarlem

0

Op de dag vóór Koningsdag vindt jaarlijks de traditionele Lintjesregen plaats. Als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 zal burgemeester Jos Wienen de onderscheidingen in de week van 26 april tijdens verschillende bijeenkomsten uitreiken. Negen Haarlemmers zijn ter gelegenheid van de Lintjesregen onderscheiden. De Haarlemmers Wim Cerutti en Antoon Erftemeijer zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De andere hieronder genoemde Haarlemmers mogen zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

De heer W.G.M. (Wim) Cerutti (74)
Wim Cerutti is meer dan 25 jaar belangeloos actief als stadshistoricus van Haarlem en Kennemerland. Hij leverde zodoende een grote bijdrage aan het onderzoek naar en de publicatie over de geschiedenis van personen, gebouwen, instellingen en ontwikkelingen in deze stad en regio. Hij is tevens bestuurslid van verschillende historische genootschappen in de regio. Wim Cerutti publiceerde onder meer over de humanist Coornhert en de schilder en vrijdenker Torrentius. Hij was in Haarlem drijvende kracht achter de organisatie van het Torrentiusjaar 2014 en het Coornhertjaar 2018. Wim Cerutti heeft zich tot slot verdienstelijk gemaakt voor onder meer de Stichting Architectuur Museum en de Stichting tot Uitgaaf van Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.

De heer A.F.W. (Antoon) Erftemeijer (66)
Antoon Erftemeijer is conservator moderne kunst van het Frans Hals Museum Haarlem en daarnaast voorzitter van de Commissie Kunstzaken en KathedraalMuseum van de stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo (de Koepelkathedraal). Deze stichting heeft bij de vorig jaar afgeronde langdurige restauratie veel gebruik kunnen maken van de grote kennis van Antoon Erftemeijer van de kunsthistorische waarde van de Koepelkathedraal. Hij is/was daarnaast auteur of co-auteur van tal van publicaties met een kunsthistorische invalshoek. Daarmee heeft hij veel kennis over kunstgeschiedenis voor een groeiend geïnteresseerd publiek toegankelijk gemaakt.

Mevrouw E.A. (Erna) Aarsen (65)
Erna Aarsen zet zich inmiddels 28 jaar in diverse vrijwilligersfuncties in voor de Stichting Hulphond Nederland. Deze grote vrijwilligersorganisatie helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag via de inzet van een hulphond. Via gastlessen op basisscholen, lezingen en demonstraties zorgt Erna Aarsen voor een grotere naamsbekendheid van de stichting. Sinds een aantal jaren geeft zij samen met de oud-commandant van de Landstrijdkrachten Peter van Uhm tevens voorlichting over het inzetten van hulphonden bij veteranen met een posttraumatisch stress-syndroom. Erna Aarsen zamelt ook geld in voor hulphonden voor veteranen.

De heer J.F.T.M. (Hans) Beelen (74)
Hans Beelen zet zich inmiddels totaal vijftig jaar belangeloos in voor de parochie van de Koepelkathedraal. Hij was eerder onder meer acoliet en beheerder van de Bavo-kelder, sociëteitsruimte van de basiliek. Sinds bijna twintig jaar is hij tevens hulpkoster. Daarnaast zet Hans Beelen zich inmiddels twintig jaar in voor het Rode Kruis, District Kennemerland als hulpverlener/EHBO’er. Hij is voor het Rode Kruis ook actief in het kader van de rampenhulpverlening, onder meer als chauffeur voor het Noodhulpteam. Tot slot ondersteunt hij het Rode Kruis bij de organisatie van evenementen als rolstoel- en fietstochten.

De heer B.E.N. (Bernard) Felix (72)
Bernard Felix richtte in 2005 de werkgroep Oeverlanden aan de Liede van Landschap Noord-Holland op. Als coördinator van deze werkgroep zet hij zich sindsdien in voor het beheer, behoud en versterking van de natuur in dit gebied. Daarnaast maakt Bernard Felix zich belangeloos verdienstelijk voor de Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer, aanvankelijk als secretaris en sinds zeven jaar als voorzitter. Bij de Zorggroep Reinalda is hij actief als gastheer tijdens de thematische mantelzorgavonden en verleent hij praktische ondersteuning aan bewoners van deze Haarlemse zorginstelling. Tot slot bereidt Bernard Felix de kerst- paas- en pinkstermaaltijden voor bij de Stichting Ipse van Bruggen, een organisatie die bijzondere zorg biedt aan mensen met een handicap.

De heer N.M. (Koos) Goes (80)
Sportvereniging Geel-Wit in Haarlem beschouwt Koos Goes als haar ‘supervrijwilliger’. Hij werd maar liefst 65 jaar geleden lid van deze grote Haarlemse voetbalclub. Koos Goes heeft zich voor Geel-Wit sindsdien tot op de dag van vandaag in zowel bestuurlijke als sportieve en praktische functies ingezet. Hij was lid van het jeugdbestuur en het hoofdbestuur, leider van jeugd- en seniorenteams en organisator van het zaalvoetbal. Hij is op dit moment lid van de onderhoudscommissie, inclusief het beheer van kleding en materiaal, en lid van de kantinecommissie. Op het terrein van Geel-Wit is een kunstgrasveld naar Koos Goes vernoemd.

De heer D.L. (Dick) Hordijk (74)
Dick Hordijk is inmiddels 56 jaar als vrijwilliger actief voor de afdeling Haarlem en omstreken van het Nederlandse Rode Kruis. Als lid van het team bevolkingszorg gaf hij gaf les in het ondersteunen van hulpbehoevenden bij algemene dagelijkse levensverrichtingen. Hij was/is voorts onder meer evenementenhulpverlener, coördinator van het biketeam Haarlem en begeleider van de door het Rode Kruis georganiseerde bijzondere vakanties voor kwetsbare ouderen. Sinds kort is Dick Hordijk ook praktijkbegeleider voor nieuwe vrijwilligers en EHBO-gastdocent voor jonge scholieren. In 2015 en 2016 heeft Dick Hordijk tot slot vluchtelingen in Haarlem en omstreken van onderdak en kleding voorzien.

Mevrouw J.M. (Cora) Hulsebosch (71)
Cora Hulsebosch maakt zich inmiddels 37 jaar in diverse functies verdienstelijk voor de IJsclub Haarlem en omstreken. In de periode 1997 – 2003 was zij voorzitter van de IJsclub. Zij was daarnaast onder meer begeleidster voor de jongste jeugd en de jeugdafdeling Het Winterkoninkje. Daarnaast is Cora Hulsebosch totaal 22 jaar secretaris van de Stichting Kunstijsbaan Kennemerland. Zij stond mede aan de basis van de verbouwing van het ijsbaancomplex, het aanleggen van de ijsvloer op het middenterrein en de aanleg van een tijdelijke overkapping van het middenterrein van het complex. Naast haar inzet voor de schaatssport maakt Cora Hulsebosch zich in Haarlem verdienstelijk voor de opvang van vluchtelingen.

Mevrouw C.M. (Cor) Vronik (78)
Cor Vronik is mede-oprichter van de Stichting SeniorWeb, de organisatie die senioren in Haarlem, Zandvoort, Heemstede en Santpoort-Zuid via cursussen en inloopspreekuren vertrouwd maakt met de digitale wereld. Zij zet zich voor deze organisatie in als ambassadeur, docent, ondersteuner en pr-en organisatievrijwilliger in leslocaties. Sinds 2008 is Cor Vronik voorzitter van de Stichting SeniorWeb. Daarnaast is zij gecertificeerd dansleider werelddansen bij de ORO-Dansvereniging in Haarlem. Zij geeft danscursussen aan groepen senioren uit Zandvoort en Haarlem.


 

 

 

- Advertentie -
Vorig artikelGesprekken met genomineerden Libris Literatuurprijs
Volgend artikelAanhouding voor bezit harddrugs en op vuurwapen lijkende voorwerpen
De redactie van Haarlem updates zorgt er voor dat er regelmatig updates (persberichten) op deze site komen te staan. Zelf maken wij reportages, interviews of mooie fotoseries en video's van Haarlem en omgeving. Neem gerust contact met ons op als u ideeën heeft voor leuke inhoud van Haarlem updates via info@haarlemupdates.nl of stuur uw persberichten naar persberichten@haarlemupdates.nl. Vragen over advertentiemogelijkheden kunt u sturen naar adverteren@haarlemupdates.nl.