In Haarlem en omstreken is sprake van een tekort aan (betaalbare) woonruimte. In de Huisvestingsverordening staan de regels voor oa de verdeling van (betaalbare) huurwoningen, (bouwkundig) splitsen en toeristische verhuur. De huidige verordening loopt af en daarom is een nieuwe verordening opgesteld. De regels van de bestaande Huisvestingsverordening worden grotendeels overgenomen. Voor het (bouwkundig) splitsen van woningen worden in heel Haarlem de regels aangescherpt.

Omdat Haarlem onderdeel is van de woningmarktregio Zuid-Kennemerland/IJmond en meedoet aan een regionaal woonruimteverdeelsysteem, is de concept verordening regionaal afgestemd met gemeenten en corporaties. Dit geeft duidelijkheid aan alle woningzoekenden in de regio. Toch is de Haarlemse verordening op een aantal punten anders. Zo staat in de Haarlemse concept-verordening:

  • een mogelijkheid om voorrang te verlenen aan mensen die werken in de zorg of het onderwijs
  • een urgentiecategorie voor kwetsbare Haarlemmers die begeleiding bij zelfstandig wonen nodig hebben
  • een voorrangscategorie voor mensen met een licht verhuisadvies op basis van een wmo-indicatie (bijvoorbeeld voor gelijkvloerse woningen)

Bouwkundig splitsen en toeristische verhuur
In de Huisvestingsverordening staan regels en voorwaarden voor het verbouwen van een woning naar meerdere appartementen (woningvormen), het omzetten van een woning naar kamerverhuur (omzetten) en het juridisch splitsen van een kadastraal recht (kadastraal splitsen). In de concept verordening wordt strengere regelgeving voorgesteld voor heel Haarlem voor het (bouwkundig) splitsen van woningen.

Ook staan ook de regels voor toeristische verhuur van woonruimte in de verordening. Deze regels zijn er om te voorkomen dat woonruimte permanent kan worden verhuurd aan toeristen.

Het college van B en W heeft het concept van de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 2022 vrijgegeven voor inspraak. De stukken zijn te raadplegen op de website van de gemeente Haarlem. De inspraak loopt tot 27 oktober. Na 6 weken worden alle reacties verzameld en (zo nodig) verwerkt in de definitieve verordening.

Eind december buigt de gemeenteraad zich over de definitieve verordening.

 

 

 

- Advertentie -
Vorig artikelVerse vis in eeuwenoude kerk
Volgend artikelPvdA vraagt alle Haarlemmers mee te denken met het verkiezingsprogramma
De redactie van Haarlem updates zorgt er voor dat er regelmatig updates (persberichten) op deze site komen te staan. Zelf maken wij reportages, interviews of mooie fotoseries en video's van Haarlem en omgeving. Neem gerust contact met ons op als u ideeën heeft voor leuke inhoud van Haarlem updates via info@haarlemupdates.nl of stuur uw persberichten naar persberichten@haarlemupdates.nl. Vragen over advertentiemogelijkheden kunt u sturen naar adverteren@haarlemupdates.nl.