Gemeenteraad kiest burgemeesterskandidaat

0

6 juli besloten raadsvergadering

Op woensdagavond 6 juli doet de vertrouwenscommissie in een besloten vergadering, een aanbeveling aan de gemeenteraad voor een burgemeesterskandidaat.

Na een geheime stemming wordt de vergadering als openbare bijeenkomst voortgezet. Daar wordt de naam van de nieuwe burgemeester bekend gemaakt. De raad stelt vervolgens de kandidaat voor aan de minister. Volgt zijn goedkeuring, dan wordt de nieuwe burgemeester op 21 september geïnstalleerd tijdens een bijzondere raadsvergadering.

Begin dit jaar startte de gemeenteraad een zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Haarlemmers konden via een digitale peiling meegeven waar een nieuwe burgemeester (m/v) in hun ogen aan zou moeten voldoen. Veel van de resultaten van die peiling zijn meegenomen in de profielschets.

In totaal hebben 38 mensen gereageerd op de vacature van burgemeester, waarvan acht vrouwen en dertig mannen. In de selectieprocedure heeft de Commissaris van de Koning de benoembaarheid van de kandidaten beoordeeld en heeft hij de vertrouwenscommissie een selectie voorgelegd. Vervolgens heeft de vertrouwenscommissie gesprekken gevoerd met de voorgestelde kandidaten. In de vergadering van 6 juli wordt het resultaat daarvan aan de raad voorgelegd.