Taalakkoord in de maak

Zeven gemeentes op de bres voor betere taalvaardigheid

0

Zeven gemeentes uit Zuid-Kennemerland en IJmond ondertekenen vandaag een nieuw akkoord om laaggeletterdheid onder de bewoners in hun regio aan te pakken – het zogenaamde ‘Taalakkoord’. Een op de tien volwassenen in de regio heeft een taalbeheersingsniveau lager dan MBO-niveau 1 tot 3. Wie beschikt over een betere taalbeheersing in lezen en schrijven, kan beter meekomen met het maatschappelijk verkeer op alle vlakken, zo stellen de zes.

Basisvaardigheden
De doelstelling van het Taalakkoord is het versterken van de basisvaardigheden van inwoners in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. De tekenende gemeentes zijn Beverwijk, Heemstede, Bloemendaal, Velsen, Heemskerk, Zandvoort en Haarlem. Op donderdagmiddag 16 mei plaatsen zij om 15.30 uur in de centrumvestiging van de bibliotheek Haarlem hun handtekening onder het nieuwe Taalakkoord.

Landelijk nieuws vandaag is het alarmerende bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit rekeninstituut meldt vandaag dat het een diepe kloof constateert in de samenleving. Die kloof loopt langs de lijnen van opleidingsgraad. Wie een hoge opleiding heeft gevolgd, heeft meer kans op een goede baan, sociale stijging en een stabieler inkomen. Mensen die weinig opleiding hebben en daardoor vaker dan gemiddeld minder goed geletterd zijn, lopen eerder risico op een slechte gezondheid, ze zijn vaak minder goed gehuisvest en ook hun kansen om verder te komen in het leven, zijn aanzienlijk minder groot dan bij mensen die hoog zijn opgeleid. Volgens het CBS zitten laagopgeleiden vaker in de hoek waar de klappen vallen.

Duizend mensen
Het Taalakkoord van vandaag is een vervolg op het eerste Taalakkoord. Dat dateert uit 2016. De gemeente Haarlem stelde zichzelf destijds ten doel om in drie jaar tijd minimaal 750 mensen die te maken hebben met laaggeletterdheid te helpen met leren lezen en schrijven. Uiteindelijk zijn er meer dan 1.000 mensen met een taaltraject geholpen. De helft daarvan kwam voor rekening van de stichting Lezen en Schrijven. Daarbij ging het om zogenoemde non-formele, niet op een diploma gerichte lessen en trainingen. De andere helft van de lessen werd verstrekt door formele aanbieders als het Nova College, NIS en Taalschool van Emden. Het Taalakkoord van 2016 werd ondertekend door in totaal 23 organisaties, waaronder de bibliotheek, Nova College, DOCK, Haarlem Effect, INTK, Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland, INTK, Ad Appel taalschool, basisschool Piramide en basisschool De Globe, Vrijwilligerscentrum Haarlem en omstreken, Wereldhuis / Stem in de stad, Pluspunt en Hart.

Het Taalakkoord is een initiatief van de Stichting Lezen en Schrijven en de sectie Leren en Werken van het UWV Zuid-Kennemerland en IJmond. Naast de zes gemeenten hebben tientallen maatschappelijke organisaties zich bij de doelstellingen van het Taalakkoord aangesloten, net als in 2016.

Niet zelfredzaam
Laaggeletterdheid is een groot maatschappelijk probleem. In Nederland beheersen ongeveer 1,3 miljoen volwassenen tussen de leeftijd van 15 en 65 jaar de Nederlandse taal onder het eindniveau VMBO of MBO 1 tot 3 . Deze groep wordt geduid als laaggeletterden: zij beheersen de basisvaardigheden lezen en schrijven, maar het niveau is te laag om zelfredzaam te zijn in de maatschappij. De situatie in de regio IJmond en het grootste deel van Zuid-Kennemerland komt grotendeels overeen met de landelijke cijfers.