Bruisende IRIS Inspiratiedag in de Lichtfabriek

0

Stichting IRIS organiseert jaarlijks een dag waarop de Raad van Toezicht, het bestuur en het MTI zich bezinnen op de koers van IRIS en haar 6 scholen. In plaats van ‘Strategiedag’ spreken we liever van ‘Inspiratiedag’. Vorig jaar werd feedback aan de externe stakeholders gevraagd. Deze keer werd de feedback en inspiratie vooral bij de leerlingen opgehaald. De leerling stond centraal tijdens een bruisende middag in de Lichtfabriek.

Uitgangspunt was om de vraag naar verbetering van het onderwijs op de scholen van de stichting te laten beginnen bij wat de leerlingen vinden van het onderwijs nu, en wat zij zouden willen veranderen.

De middag ging om 12.00 uur van start. Zo’n 140 deelnemers schoven aan bij de lunch die aan lange tafels werd geserveerd. Van de 140 deelnemers was 50 % leerling; de overige 50 % bestond uit leden van de Raad van Toezicht, GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad), schoolleiders en docenten, waaronder initiatiefnemers van vernieuwingsprojecten op de IRIS scholen.

Na de lunch, maakten 6 leerlingen (één leerling van elke school) hun opwachting op een speciaal gecreëerde catwalk. Iedere leerling introduceerde op geheel eigen wijze een voor hun school relevant thema. Zo presenteerde Esmee namens het Kaj Munk College het thema ‘Schoolklimaat’, Amber Messman namens RKSG Thamen het thema ‘Talent en Bekwaamheid’, Bas Gaastra namens het ECL het thema ‘Leren’ , Amber Maatman namens Haemstede Barger Mavo het thema ‘Ontmoeten’, Annelene Lammers namens de KSH het thema ‘Docent’ en Ruben Wismeijer namens het Herbert Vissers College het thema ‘Klassenmanagement & Motivatie’.

Aansluitend kreeg het publiek van elke school een filmpje te zien. Aan de hand van good practices werd het publiek meegenomen in de inspirerende en innovatieve dingen die nu al gebeuren op elke school.

Daarna volgde een zogenaamde brainpowersessie. De brainstormsessie was voor elke school opgedeeld aan de hand van 3 vragen; Wat gaat er al goed? (tafel 1) Wat gaan we loslaten? (tafel 2) En wat gaat we vernieuwen? (tafel 3). Per fase hadden de groepjes 30 minuten de tijd. Na anderhalf uur keerden de groepjes terug naar hun oorspronkelijke tafel waarna per school het meest vernieuwende idee werd gekozen:

KMC: De leerling bepaalt het rooster
RKSG Thamen: Voorzieningen opknappen
KSH: Beter gebruik ICT
HBM: Plek met een meer huiselijke inrichting
ECL: Vast vrij rooster
HVC: Eigen ruimte voor onderverdelers

De leerlingen die eerder al op de catwalk liepen, presenteerden het beste idee van hun school aan het publiek, ook weer op de catwalk. Via Mentimeter.nl kon iedereen vervolgens via zijn mobiele telefoon stemmen op het voor haar/hem beste idee.

Het ECL kreeg de meeste stemmen en kwam dus als winnaar uit de bus. Bas Gaastra ontving namens het ECL uit handen van Truus Vaes, voorzitter van het College van Bestuur, een cheque ter waarde van € 5.000, – Vanuit de IRIS innovatiegelden zal dit initiatief direct gerealiseerd kunnen worden.