GroenLinks zet vraagtekens bij hoogte horeca-leges

0

Het tarief voor de aanmelding van een leidinggevende in de Horeca bij de gemeente Haarlem ligt ver boven het landelijk gemiddelde. Op aandringen van GroenLinks gaat het college kijken hoe het tarief -de leges- in andere gemeenten tot stand komt en wat verschillen zijn met Haarlem. Uitgangspunt bij leges is dat het kostendekkend moet zijn maar niet meer dan dat. Relevant is hoeveel ambtelijke tijd gemoeid is (en voor welk uurtarief) met onderzoek en controle voordat een inschrijving of vergunning kan worden verstrekt.

De gemeentelijke overheid biedt een groot aantal diensten aan. Het bedrag dat betaald moet worden voor een bepaalde dienst, bijvoorbeeld een aanvraag voor een paspoort wordt leges genoemd. Leges moeten zoveel mogelijk kostendekkend zijn maar volgens de gemeentewet mogen leges nooit hoger zijn dan de daadwerkelijke kosten.

Horecabedrijven betalen voor het aanmelden van een nieuwe leidinggevende; als wijziging in de bijlage bij de Horecavergunning van het bedrijf volgens de Drank- en Horecawet. De gemeente gaat na of de nieuwe leidinggevende aan een aantal wettelijke vereisten voldoet zoals leeftijd, bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne en van onbesproken levensgedrag zijn (V.O.G.).

De leges die voor deze dienst betaald moeten worden is € 218,– in Haarlem. Dat is hoog in vergelijking met de rest van Nederland, volgens cijfers van Horeca Nederland uit 2012 is het gemiddeld € 127,–. In Haarlem drie nieuwe leidinggevenden aanmelden kost een horecabedrijf € 654,- .

Uit beantwoording van technische vragen van de GroenLinks fractie blijkt dat bij het opstellen van de hoogte van de leges gewerkt wordt met een uurtarief van 95 euro. De inschatting is dat de aanmelding van een leidinggevende, per individu, 3 uur kost, waarin de gemeentelijke basisadministratie moet worden geraadpleegd, een verklaring omtrent gedrag moet worden opgevraagd en op mogelijke veroordelingen wordt gecontroleerd.

Op aandringen van GroenLinks heeft de wethouder toegezegd, dat er in 2017 meer én beter bijgehouden zal worden hoeveel tijd benodigd is voor uitvoeren van ambtelijke werkzaamheden om te komen tot verantwoorde onderbouwing van leges.

GroenLinks Haarlem is van mening dat een betrouwbare en transparante kostenberekening voor leges noodzakelijk is, de gemeentewet niet moet worden overtreden en particulieren en bedrijven niet onnodig op kosten moeten worden gejaagd.