DOCK Haarlem en Kontext in Haarlem en Zandvoort samen verder als DOCK Haarlem

0

DOCK Haarlem en Kontext met haar maatschappelijke dienstverlening in Haarlem en Zandvoort hebben hun krachten gebundeld. Met het zetten van de handtekeningen op 23 december jl, hebben de directeuren-bestuurders Jan Hoefsloot (DOCK) en Marianne Huisman (Kontext) dit formeel bekrachtigd. Op 1 januari 2017 zijn beide organisaties bestuurlijk met elkaar gefuseerd. Zij gaan verder als DOCK Haarlem.

DOCK en Kontext zijn al jaren actief in het sociaal domein in Haarlem en omstreken en zetten in op het versterken van de eigen kracht van burgers. Altijd in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en partners.

De sociaal werkers van DOCK Haarlem ondersteunen en activeren bewoners van alle leeftijden in het ontwikkelen van hun talenten en vaardigheden. Samen met bewoners en vrijwilligers organiseren zij vele activiteiten in de wijk. De maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden van Kontext ondersteunen burgers die (tijdelijk) een probleem hebben met als doel dat ze op eigen kracht weer verder kunnen. Vaak gebeurt dat individueel, soms ook groepsgewijs.

De samenvoeging van het sociaal-cultureel werk van DOCK en de maatschappelijke dienstverlening van Kontext betekent een breder aanbod van activering en ondersteuning in Haarlem, zowel individueel als collectief. Dick Jansen, directeur DOCK Haarlem: “Hiermee kunnen we nog meer van betekenis zijn voor de kwetsbaren in onze stad. Samen bouwen we verder aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet en meedoet.

De maatschappelijk werkers van Kontext maken, samen met onder andere de opbouwwerkers van DOCK, deel uit van de Sociaal Wijkteams in Haarlem. De maatschappelijk werkers in Zandvoort blijven daar actief participeren in het Zandvoortse Wijkteam. De sociaal raadslieden blijven onafhankelijke cliëntondersteuning bieden, in nauwe samenwerking met de Sociaal Wijkteams.

Naschrift: Er is nog een verandering binnen Kontext: de maatschappelijke dienstverlening in Heemstede en Bloemendaal zijn samen gegaan met WIJ Heemstede. De medewerkers die nu al werken met kinderen en jongeren zijn overgestapt naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarmee is Kontext per 1 januari 2017 opgehouden te bestaan.

Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief van Haarlem updates:
Voer je e-mailadres in:


(Geleverd door FeedBurner)