PvdA Haarlem werft nieuwe fractiemedewerker via anoniem solliciteren

0

De Haarlemse PvdA-fractie is op zoek naar een nieuwe fractiemedewerker. Omdat de PvdA voorstander is van anoniem solliciteren om (onbewuste) discriminatie op de arbeidsmarkt te voorkomen, werft de PvdA voor deze functie via anoniem solliciteren.

PvdA-fractievoorzitter Jeroen Fritz: “De PvdA wil een stad waar we samen vooruit komen. Dat betekent dat iedereen in gelijke gevallen gelijk behandeld dient te worden. Discriminatie op de arbeidsmarkt is één van de meest voorkomende vormen van discriminatie in onze regio. Een kwart van de klachten die Bureau Discriminatiezaken Kennemerland ontvangt gaat over discriminatie op de arbeidsmarkt. Een deel van die discriminatie vindt plaats tijdens sollicitatieprocedures. Uit recente onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat allochtonen en ouderen met gelijke kwalificaties twee keer minder worden uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken dan jonge autochtone Nederlanders.

Om hier iets aan te doen, is de PvdA voorstander van anoniem solliciteren. Dat betekent dat bij de selectie van sollicitatiebrieven de naam en leeftijd voor sollicitanten wordt weggelaten. Zo kan het effect van (onbewuste) vooroordelen bij sollicitaties voor een groot deel worden weggenomen. Fritz: “Op initiatief van de PvdA loopt er op dit moment een proef met anoniem solliciteren bij de gemeente Haarlem. In het landelijke verkiezingsprogramma van de PvdA staat dat anoniem solliciteren ook landelijk moet worden ingevoerd. Omdat wij ook zelf het goede voorbeeld willen geven werven wij nu onze eigen fractiemedewerker via anoniem solliciteren.

De vacature is te vinden op www.haarlem.pvda.nl.

Advertentie
Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief van Haarlem updates:
Voer je e-mailadres in: (Geleverd door FeedBurner)