GroenLinks Conferentie Basisinfrastructuur: Eigen kracht: mythe of mogelijkheid?

0

Op woensdag 14 juni, aanvang 19.30 uur, organiseert GroenLinks een conferentie over de sociale Basisinfrastructuur in debatcentrum de Pletterij.

Haarlem heeft nu twee jaar ervaring met de Basisinfrastructuur. Het gaat om maatschappelijke ondersteuning, om voorzieningen en activiteiten waardoor alle Haarlemmers zelfstandig kunnen blijven functioneren. Denk aan Sociaal Wijkteams, BUUV, vrijwilligerswerk, sportclubs etc.

Kan de burger het zelf? Of is de professional onmisbaar?
In 2018 worden er nieuwe keuzes gemaakt. Met een terugblik op de afgelopen twee jaar. Welke voorzieningen en activiteiten voldoen aan de wensen? Wat is er bereikt? Wat gaat er goed? Wat kan of moet beter? En welke rol spelen professionele organisaties nog of laten we het grotendeels over aan de burgers (eigen kracht)?

Conferentie Eigen kracht: mythe of mogelijkheid?
Deze en andere vragen over het sociaal domein staan centraal tijdens de GroenLinks conferentie ‘Eigen kracht: mythe of mogelijkheid?’ op woensdag 14 juni, vanaf 19.30 uur, in de Pletterij. Het is een bijeenkomst voor professionals, deskundigen, politici en Haarlemmers met een warme belangstelling voor het sociaal domein.

Gastsprekers vanuit het onderzoeksveld en de praktijk
Op de conferentie gaan twee deskundigen in op sociaal werk, het sociaal domein en de rol daarin van professionals en van burgers. Wat betekent eigen kracht? Wat betekent activeren? Welke niveau van welzijn is gewenst? Een ervaringsdeskundige vertelt wat het betekent om op te groeien in armoede en hoe het is een zoon met een beperking op te voeden. Welke ondersteuning heb je dan nodig?

De conferentie staat onder leiding van Tenda Hoffmans, oud-fractievoorzitter GroenLinks Haarlem. Zij gaat met de aanwezigen in gesprek over wat goed gaat en wat beter kan of moet. Het is de gelegenheid ervaringen en standpunten met elkaar te delen.

Info
Woensdag 14 juni, vanaf 19.30 uur, in de Pletterij.