De Boodschappenbus winnaar Participatieprijs Haarlem 2017

0

Een groot applaus was er voor de winnaar van de Participatieprijs Haarlem 2017 tijdens het ‘Uitblinkersfestival’ voor vrijwilligers, op woensdag 27 september. De Participatieraad Haarlem reikte de prijs uit aan de Boodschappenbus.

De Boodschappenbus is een initiatief van De Buurtwinkel Marsmanplein. De SIG, organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking, organiseert hier samen met welzijnsorganisatie DOCK en wijkbewoners diverse activiteiten en diensten voor de wijk. De Boodschappenbus, die in april dit jaar een dag in de week is gaan rijden, is bedoeld voor (oudere) wijkbewoners die niet meer zelfstandig voor hun boodschappen naar het Winkelcentrum Marsmanplein kunnen.

Cliënten van de dagbesteding van de SIG helpen wijkbewoners bij het vervoer, het boodschappen doen en het sjouwen van de boodschappentassen. Na afloop van het winkelen drinken ze samen koffie in de buurtwinkel. Daarna rijdt de Boodschappenbus de wijkbewoners met hun boodschappen weer naar huis en helpen de cliënten van de SIG zo nodig bij het naar binnen brengen en uitpakken van de boodschappentassen.

Participatieprijs
De Participatieprijs Haarlem is een aanmoedigingsprijs. Een prijs voor het meest aansprekende project of initiatief in de stad, dat structureel en op vernieuwende wijze kwetsbare Haarlemse burgers helpt bij hun integratie en participatie in de samenleving.

Uitbreiding dienstregeling
Behalve de eer ontvingen de winnaars een cheque ter waarde van € 1.500. Dat bedrag zal worden besteed aan uitbreiding van de rijtijden van de Boodschappenbus. De SIG en DOCK hebben hier al plannen voor. Op korte termijn wordt dat naast de vaste dinsdagochtend ook de donderdagochtend. Met extra vrijwillige chauffeurs zal de bus nog vaker kunnen gaan rijden, mogelijk ook in andere wijken in Haarlem.

Advertentie