Haarlemse samenwerking voor meer woningen in het middensegment van start

0

De gemeente Haarlem gaat samenwerken met bouwende en investerende partijen om meer woningen te realiseren in het middeldure huursegment. Als start van deze samenwerking organiseerde de gemeente op woensdag 11 oktober, als vervolg op Bouwend Haarlem, een eerste samenwerkingstafel, met als casus de herstructurering van de Zuidstrook van de Slachthuisbuurt (hoek Schipholweg / Prins Bernhardlaan).

Nu de economie sterk aantrekt is de vraag naar woningen weer enorm toegenomen. Er zijn meer woningen nodig van goede kwaliteit, passend bij de financiële mogelijkheden en hedendaagse wensen van mensen. In het nieuwe regeerakkoord geeft het kabinet prioriteit aan middenhuur woningen in de vrije sector. Woningmarktbeleid vergt samenwerking met medeoverheden, corporaties en private partijen. In Haarlem is een tekort aan betaalbare woonruimte, ook voor mensen met een modaal inkomen. Middeldure huurwoningen zijn belangrijk voor deze groep. Deze groep komt namelijk niet in aanmerking voor een sociale huurwoning en een koopwoning is voor hen vaak (nog) niet weggelegd. Het toenemende tekort aan middeldure huurwoningen (in de prijscategorie van 711 tot 950 euro kale huur per maand) is in meerdere steden terug te zien.

Wethouder Joyce Langenacker over de samenwerkingstafel: “Wij hadden een open gesprek waarin ontwikkelaars, beleggers en overheid proberen oplossingen te zoeken en wij hopen dat het ertoe leidt dat we meer middeldure woningen kunnen realiseren. We willen met oog voor elkaars belangen afspraken maken voor welke inkomensgroep de woningen beschikbaar zijn, hoelang ze in het middensegment worden verhuurd en over toekomstige huurprijsstijgingen.

Samenwerkingstafel Middenhuur
Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken is dit de reden waarom zij de samenwerkingstafel Middenhuur in het leven heeft geroepen. Onder leiding van Rob van Gijzel, voormalig burgemeester van Eindhoven, worden door heel Nederland samenwerkingstafels georganiseerd. Haarlem en het ministerie willen de krachten bundelen. Wethouder Jeroen van Spijk: “Het is belangrijk dat we met alle betrokken partijen gezamenlijk zorgen dat Haarlem een goede woningvoorraad heeft met passende woonruimte voor alle inwoners. Er is nu een versnelling nodig.

De uitvoering daarvan is een lokale verantwoordelijkheid. De samenwerkingstafel nodigt partijen uit aan tafel, zodat ze samen in gesprek gaan en zoeken naar concrete oplossingen. Voor een goede oplossing is het van belang dat alle betrokken partijen hetzelfde doel voor ogen hebben.”

Monique Kwaak, Ymere: “Het voorstel voor prestatieafspraken in het middensegment met beleggers lijkt mij heel mooi. Op die manier borgen we een voorraad in het segment tussen de € 710 en € 950,-. Als we dan ook kunnen afspreken dat huurders die een sociale huurwoning achterlaten voorrang krijgen, zorgen we er ook voor dat er doorstroming plaatsvindt. Op deze manier komen er weer sociale huurwoningen beschikbaar voor de doelgroep.

Casper Hulsman, Bouwinvest: “De samenwerkingstafel is een initiatief dat inspireert om de samenwerking tussen gemeente, corporaties en marktpartijen nog meer op te zoeken. Institutionele beleggers zoals Bouwinvest werken graag mee aan het vergroten van het aanbod van middeldure huurwoningen, bijvoorbeeld door samen met corporaties langjarige afspraken met gemeenten te maken.

Meer informatie over de samenwerkingstafel is te vinden op:
www.woningmarktbeleid.nl/middenhuur