Nieuwe bestuursleden ABC Architectuurcentrum Haarlem

0

Het bestuur van het ABC Architectuurcentrum Haarlem verandert. Maar liefst drie nieuwe bestuursleden zijn onlangs aangetreden. Dit zijn: Anke Huntjens, Jurgen van de Ploeg en Roger Kersten. Met het aantreden van deze drie leden is tegelijkertijd afscheid genomen van bestuurslid Veronique Leenhouwers en van ‘ere-bestuurslid’ Willem Meuwese.

Over de nieuwe bestuursleden zegt directeur Gabriël Verheggen: “We zijn trots dat deze drie ervaren personen een bijdrage gaan leveren aan de toekomst van het ABC. Alle drie beschikken zij over grote ervaringen in architectuur, vastgoed en volkshuisvesting in Haarlem en de regio Kennermerland en zullen daarmee een waardevolle inbreng hebben bij het ABC.” Anke Huntjens is directeur-bestuurder Pré Wonen. Jurgen van de Ploeg is architect en partner bij Faro Architecten. Roger Kersten is partner bij Akro Consult.

Met de komst van de nieuwe leden in het stichtingsbestuur van het ABC wordt ingespeeld op de toekomst en op beoogde wisselingen van enkele portefeuilles als gevolg van het rooster van aftreden. Het bestuur van het ABC is met de komst van de drie nieuwe leden als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: Ronald Huikeshoven (directievoorzitter AM)
  • Penningmeester: Roel Steenbeek (voormalig voorzitter raad van bestuur Ymere)
  • Secretaris: Anke Huntjens (directeur-bestuurder Pré Wonen)
  • Lid: Ruud Bergh (voormalig directeur Schiphol Airport Development Company (SADC)
  • Lid: Dré Kraak (adviseur Ruimtelijke Ordening)
  • Lid: Jurgen van der Ploeg (Faro Architecten)
  • Lid: Roger Kersten (Akro Consult)

Over het ABC
In een van de mooiste straatjes van Haarlem, tegenover het Frans Hals Museum, is het ABC Architectuurcentrum gevestigd op Groot Heiligland 47. Het ABC toont exposities over de toekomst en het verleden van Haarlem en de regio Zuid-Kennemerland. Diverse aspecten van onze leefomgeving worden hier belicht. Zo zijn er nieuwe bouwplannen te zien, komt de geschiedenis van een wijk tot leven, staat het werk van een architect centraal of wordt een actueel thema als duurzaamheid behandeld. Er is aandacht voor stedenbouw, landschapsinrichting, tuinarchitectuur, vormgeving, interieurarchitectuur maar bijvoorbeeld ook voor beeldende kunst en fotografie in relatie tot architectuur. De exposities worden vaak gecombineerd met lezingen, discussies, rondleidingen, fietstochten en bijzondere kinderactiviteiten.

ABC Architectuurcentrum Haarlem – bezoekadres: Groot Heiligland 47 -2011 EP Haarlem
openingstijden: di.-za. 12.00-17.00 uur; zo. 13.-17 u. (maandags gesloten)
info: www.architectuurhaarlem.nl