Ambtsketen van de burgemeester van Haarlem gereviseerd

1

In november 2011 werd de ambtsketen uit de kamer van de burgemeester van Haarlem ontvreemd. De dader en de keten bleven sindsdien spoorloos. Kort na de ontvreemding hebben tien Haarlemse zilversmeden spontaan een nieuwe ambtsketen vervaardigd en aan de burgemeester ter beschikking gesteld.

Zilversmid Wim Groenhart heeft onlangs zestien nieuwe elementen aan deze ambtsketen toegevoegd. Burgemeester Jos Wienen zal de gereviseerde ambtsketen tijdens de nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari dragen.

Aan de ambtsketen zijn acht schakels toegevoegd die per schakel twee elementen bevatten die verwijzen naar de (cultuur)historie van Haarlem:

  • een in de Grote of St. Bavokerk opgegraven stenen pijlpunt en een klokbeker uit ca. 1800 v .Chr;
  • het ‘grote Stadsrecht’ refereert aan de stadsrechten die Haarlem in 1245 verkreeg en een Spaanse helm en drie noodmunten verwijzen naar het Beleg van Haarlem (1572- 1573);
  • het familiewapen van de Graven van Holland en het Paviljoen Welgelegen aan de Haarlemmerhout, het oudste stadsbos van Nederland;
  • een palet refereert aan de vele kunstschilders die Haarlem beroemd hebben gemaakt; een rol stof verwijst naar het Haarlemse ‘witte goud’ zoals het in de zestiende en zeventiende eeuw in Haarlem vervaardigde damast;
  • de stoomlocomotief De Arend trok samen met De Snelheid in 1839 de openingstrein van de eerste Nederlandse spoorlijn tussen Haarlem en Amsterdam;
  • klokjes refereren aan de compositie ‘de klokken van Haarlem’ van J. Hullah (1812-1884) en de Damiaatjes in de Grote of St. Bavokerk; een vliegtuigje verwijst naar de ‘Spin’ waarmee Anthony Fokker op 31 augustus 1911 een rondje om de Bavo vloog;
  • een drukpers staat symbool voor het rijke grafische verleden van Haarlem en boeken verwijzen naar de vele schrijvers en dichters die verbonden zijn met (de historie van) Haarlem; • een schaats, voetbal en cricketbat verwijzen maar de Haarlemse sporthistorie en theatersymbolen naar het Haarlemse culturele leven.

De ambtsketen was bij de vervaardiging in 2011 reeds voorzien van twee symbolen: biervaatjes die verwijzen naar de bierbrouwerstraditie van Haarlem en tulpen die refereren aan Haarlem bloemenstad.

Advertentie

1 REACTIE

Comments are closed.